Svetovni dan delovne terapije

Delovni terapevti vsako leto 27. oktobra obeležujejo svetovni dan delovne terapije.

Delovna terapija je zdravstvena stroka, ki pacientom omogoča čim bolj samostojno izvajanje vsakodnevnih življenjskih aktivnosti, kljub okvaram, omejitvam v izvajanju aktivnosti ali zmanjšani zmožnosti za sodelovanje. Posega na tri področja človekovega delovanja: skrb zase, delo in prosti čas. Delovna terapija pomaga posamezniku, da kljub bolezni lahko živi samostojno in polno življenje.

Letošnji svetovni dan delovne terapije smo v Psihiatrični bolnišnici Vojnik proslavili na svoj način. ...

Continue Reading →
0

Pridobitev AACI standarda

Psihiatrična bolnišnica Vojnik je mesecu aprilu 2016 pridobila mednarodni akreditacijski standard AACI, ki se osredotoča na uspešnost in učinkovitost sistema vodenja kakovosti.

Zaposleni gradimo na nenehnem izboljšanju in sledenju kakovosti našega dela, predvsem pa na varnosti naših pacientov, zaposlenih in obiskovalcev.

V petek, 10. junija 2016, je direktor akreditacijske hiše ACCI prim. Dorijan Marušič svečano predal listino direktorju bolnišnice Marjanu Javorniku.

Vojnik4-1024x576

Continue Reading →
0

ANALIZATOR DIMENSION EXL 200

4. marca 2016 nas je nabava novega analizatorja DIMENSION EXL 200 združila v prijetno srečanje ob njegovem zagonu. Ob pozdravnem govoru direktorja JZ bolnišnice Vojnik Marjana Javornik je srečanje potekalo v prostorih laboratorija in so se ga poleg zdravnikov in ostalega osebja PB Vojnik udeležili tudi zunanji predstavniki SIEMENSA, KEMOFARMACIJE in nadzorni specialist za laboratorij.

Ob vodilni misli srečanja POT NAS VODI, SRCE PA KAŽE SMER je srce laboratorija prav gotovo laboratorijski izvid. Laboratorijski izvid kot krovni dokument, ki kaže smer ...

Continue Reading →
0

1. konstitutivna in 1. korespondenčna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

9. 2. 2016 je potekala 1. konstitutivna seja Sveta zavoda. Po konstituiranju Sveta zavoda sta bila izvoljena predsednik in namestnik predsednika Sveta zavoda. Sprejete so bile nekatere spremembe in dopolnitve akta o sistemizaciji delovnih mest ter izdana soglasja štirim zdravstvenim delavcem za sklenitev podjemnih pogodb.

Na 1. korespondenčni seji 25. 2. 2016 so člani Sveta zavoda potrdili Poročilo o delu popisnih komisij o opravljenem popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31. 12. 2015.

Continue Reading →
0

Srečanje z upokojenimi sodelavci

Tudi letos je vodstvo bolnišnice povabilo upokojene sodelavke in sodelavce na sedaj že tradicionalno srečanje. Dogodek je potekal v petek, 22. 1. 2016, v veliki dvorani bolnišnice. Po pozdravnem nagovoru direktorja in strokovne direktorice je sledil kulturni program, ki ga je pripravila Srednja zdravstvena šola Celje. Sledilo je prijetno druženje zaposlenih z upokojenimi sodelavci. Vsako leto smo veseli, da se povabljeni odzovejo v tako lepem številu.

Continue Reading →
0

Okrogla miza v Psihiatrični bolnišnici Vojnik ob svetovnem dnevu duševnega zdravja

V petek, 9. 10. 2015, ob 13. uri je v veliki dvorani Psihiatrične bolnišnice Vojnik v sodelovanju s Celjsko Mohorjevo družbo potekala okrogla miza ob svetovnem dnevu duševnega zdravja. Osrednje teme okrogle mize so bile: destigmatizacija duševne bolezni, kako živeti z motnjo v vsakdanjem življenju, odpiranje poti k razumevanju težav, poti osebnostnega razvoja in vključevanje svojcev.

Dogodek je bil namenjen pacientom in svojcem, zaposlenim v bolnišnici, centrom za socialno delo, predstavnikom nevladnih organizacij in drugi zainteresirano javnosti.

Celjska Mohorjeva družba je predstavila ...

Continue Reading →
0
Page 6 of 7 «...34567