• Views 59989
  • Likes
  • Rating 12345

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI

JN002619/2022-W01 – IZVEDBA SELITVE SPECIALISTIČNIH AMBULANT IZ KLETI V PRITLIČJE DOGRAJENEGA DELA, datum objave: 21.04.2022

Razpisna dokumentacija_SELITEV AMBULANT_april_2

KopijaSELITEV AMBULANT- INSTALACIJE-popis_REM-510_2021 – brez cen (003)

List2 – Tloris pritličja_dodatno

List3 – Shema notranjih vrat (002)

KopijaPREDRAČUN GO DELA_ PB VOJNIK- brez cen (003)

List1 – Tloris kleti (003)

List2 – Shema notranjih vrat

List2 – Tloris pritličja

List1 – Shema notranjih vrat

DETAJL 1

20220421093617061

KopijaSELITEV AMBULANT -ELEKTRO-popis 5962-brez cen (003)