• Views 3919
  • Likes
  • Rating 12345

V Psihiatrični bolnišnici Vojnik zagotavljamo kontinuirano in neprekinjeno zdravstveno varstvo, tako vsakega posameznika kot skupine pacientov.

Zdravstveno nego zagotavljamo na sedmih oddelkih 24 ur dnevno, v specialistični ambulanti in v dežurni službi.

Pacientom zagotavljamo varno okolje ter skrbimo za ohranjanje lastne samostojnosti in funkcionalnosti vsakega posameznika. Vse aktivnosti so usmerjene k dobremu počutju pacientov, s poudarkom na zdravstveni vzgoji, spodbudi in učenju tako fizičnih kot psihičnih in socialnih aktivnosti. Vse to pa dokumentiramo z računalniško podprtim »Načrtom zdravstvene nege« in ostalo negovalno dokumentacijo.

Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege
mag. Anita Goričan, dipl. med. sestra
T: 03 780 00 124
E: anita.gorican@pb-vojnik.si