• Views 14260
  • Likes
  • Rating 12345

Kadar začutite, da postajate trajno psihično spremenjeni in da nimate več vpliva na svoje psihično stanje, če se vam dogaja, da psihične spremembe negativno vplivajo na vaše odnose in ste zato manj funkcionalni pri delu in na delovnem mestu, je dobro, da to zaupate svojemu družinskemu zdravniku. Skupaj bosta ugotovila, kaj je za vas najboljše in kaj potrebujete.

Če iz objektivnih razlogov tega ne morete storiti, poiščite strokovno pomoč v najbližjem psihiatričnem dispanzerju. Če gre za nujno stanje, vas bo psihiater pregledal tudi brez izdane napotnice.

V Psihiatrični bolnišnici Vojnik je vsak delovni dan med 8. in 15. uro odprta ambulanta za nujna stanja, sicer pa dežurna psihiatrična pomoč deluje neprekinjeno 24 ur na dan vse dni v letu.

Če razmišljate, da je vaša situacija brezizhodna in vidite rešitev v samomoru, takoj poiščite strokovno pomoč. Dobro je tudi, da o tem spregovorite z najbližjo osebo, ki vam je v težkih trenutkih lahko v pomoč.

Če opažate, da se psihično spreminja oseba, ki vam je blizu ali če ta oseba govori o samomoru, z njo odprto spregovorite o problemu in jo pospremite do strokovnjaka.