• Views 20450
  • Likes
  • Rating 12345

Intenzivni moški oddelek Psihiatrične bolnišnice Vojnik je intenziven, varovan oddelek in je namenjen diagnostiki in zdravljenju psihiatričnih bolezni moške populacije. Na oddelku je 25 postelj.

Cilji dela na oddelku so zmanjšanje intenzitete bolezenskih znakov in omogočanje ponovne vrnitve v socialno okolje, iz katerega bolniki izhajajo, nekateri pa zdravljenje nadaljujejo na odprtih enotah psihiatrične bolnice in v psihiatrični ambulanti.

Delo je timsko. Na oddelku delata dva zdravnika specialista psihiatra, en diplomirani zdravstvenik, ena višja medicinska sestra, petnajst srednjih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov in diplomirana delovna terapevtka. Kot sodelujoči člani tima se v delo na oddelku vključujejo specialisti klinične psihologije in socialna delavka.

Diagnostika, zdravljenje in obravnava potekajo po strukturiranem urniku in so sestavljeni iz individualnih in skupinskih dejavnosti, v katere so vključeni vsi stalni in sodelujoči člani tima. V dopoldanskem času potekajo individualni razgovori, vizita, terapevtska skupnost, suportivne terapevtske skupine, dejavnosti delovne terapije, ustvarjalne delavnice, športne aktivnosti, delovna terapija z glasbo in likovna terapija ter terapevtski sprehodi. Popoldanski čas pa je v skladu s pacientovim interesom in zdravstvenim stanjem namenjen druženju, obiskom, sprehodom in športnim aktivnostim.

Anita Romih, dr. med., spec. psih., vodja Intenzivnega moškega oddelka