• Views 8172
  • Likes
  • Rating 12345

Dandanes uporaba informacijske tehnologije v javnih zavodih predstavlja poseben izziv uporabnikom in visoko stopnjo podpore v delovnih procesih. Tudi naš zavod pri tem ni izjema. Medicinski del je podprt z bolnišničnim sistemom Birpis podjetja SRC Infonet, ki v povezavi z laboratorijskim sistemom KOBIS skrbi, da podatki hitro in brez napak prehajajo med zdravstvenimi aplikacijami in so na voljo medicinskemu osebju. V nemedicinskemu delu so na voljo aplikacije za podporo računovodstvu, materialnemu knjigovodstvu, registraciji delovnega časa ipd.

V dobi omrežnih tehnologij je cilj vsakega zavoda zmanjševanje stroškov porabe z novimi tehnologijami. Zadnje čase se uveljavlja t. i. IP telefonija in v Psihiatrični bolnišnici Vojnik se lahko pohvalimo, da smo novo tehnologijo že uvedli. Rezultati se že kažejo v zmanjševanju stroškov telekomunikacij.

V informacijski sistem spada tudi videonadzor, ki temelji na uporabi omrežnih tehnologij in omogoča nadzor nad dogodki v in izven zavoda. Kompleks bolnišnice je zunaj in znotraj objektov pokrit z modernimi in nevpadljivimi videokamerami in povezan v celovit sistem, kar omogoča enostaven pregled in hitre ukrepe v primeru neljubih dogodkov.

Služba informatike v zavodu skrbi za nemoteno delovanje celotnega informacijskega sistema, podporo uporabnikom, vzdrževanje naprav in opreme, planiranje uvedbe novih tehnologij, informacijskih osnovnih sredstev in je tesno vpeta v dolgoročne cilje zavoda.

Boštjan Volavšek, skrbnik informacijskega sistema