Statut Psihiatrične bolnišnice Vojnik

Katalog informacij javnega značaja

Odlok o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka Vojnik v javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik.pdf (12.1. 1993)

Sklep Vlade Republike Slovenije.pdf (21.9. 1995)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka Vojnik v javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik.pdf (3.10. 2006)

Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka Vojnik v javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik.pdf (21.12. 2010)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka Vojnik v javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik.pdf (10.12. 2013)