• Views 7108
  • Likes
  • Rating 12345

Neakutna bolnišnična obravnava je namenjena pacientom po zaključenem akutnem zdravljenju, ki še potrebujejo zdravstveno nego, zdravstveno vzgojo, rehabilitacijo, da dosežejo ustrezno stabilizacijo psihičnega stanja, preden so odpuščeni v domačo oskrbo ali pa nameščeni v socialno varstveno ustanovo. Pacienti v neakutni bolnišnični obravnavi so zaključili diagnostično obravnavo, imajo urejeno terapijo z zdravili in ne potrebujejo nujne zdravniške pomoči. Cilj je doseči čim večjo samostojnost bolnika in boljšo kakovost življenja in zagotoviti varen odpust v domače okolje ali pa v socialno varstveno ustanovo. Pacienti so v oskrbi negovalnega osebja, odgovorna je diplomirana medicinska sestra.

V neakutni obravnavi razpolagamo s šestimi posteljami na A oddelku.