• Views 1360
  • Likes
  • Rating 12345

TERAPEVTSKI PROGRAM

 Oddelek je namenjen ljudem, ki se soočajo s stisko v sklopu stresnih motenj, ljudem z depresivnimi motnjami razpoloženja ter ljudem z nevrotskimi in somatoformnimi motnjami. Poudarek je na skupinski obliki dela. Pogoj za zdravljenje je predvsem lastna motivacija ter aktivno sodelovanje. Kapaciteta oddelka je 20 mest.

Cilj zdravljenja na oddelku je pridobitev uvida v lastno doživljanje in vedenjske vzorce, preko tega pa uporaba novih strategij za spoprijemanje s stresnimi situacijami, kar vodi v izboljšanje vsakodnevnega funkcioniranja.

SPREJEM NA ODDELEK

Sprejemi na oddelek so načrtovani. Na zdravljenje na Oddelek za dnevno bolnišnično oskrbo vas napoti psihiater PB Vojnik po predhodnem pogovoru in pregledu. Nato vas umestimo v čakalno vrsto. Ko se sprosti mesto v skupini, vas medicinska sestra Oddelka za dnevno bolnišnično oskrbo telefonsko kontaktira in povabi za sprejem ter vam poda vsa navodila glede sprejema.

Izjemoma vas lahko napoti v dnevno bolnišnično oskrbo tudi vaš lečeči psihiater, vendar morate pred sprejemom opraviti pogovor še z psihiatrom v PB Vojnik. O terminu se dogovorite v telefonskem pogovoru.

Ob sprejemu morate imeti urejeno dodatno zdravstveno zavarovanje, kartico zdravstvenega zavarovanja, izpolnjevati morate epidemiološke ukrepe.

PROGRAM AKTIVNOSTI

 Program aktivnosti poteka vsak dan od ponedeljka do petka od 7:50 do 13:00.

TERAPEVTSKI PROGRAM

Terapevtski program vključuje intenzivno skupinsko psihoterapijo, socioterapijo, delovno terapijo in psihoedukacijo, vključno z učenjem tehnik sproščanja. Urnik programa prejmete ob sprejemu, dostopen je tudi na informacijski tabli na oddelku.

TERAPEVTSKI TIM

 V terapevtski tim so vključeni: zdravnici specialistki psihiatrije, klinična psihologinja, delovna terapevtka in diplomirana medicinska sestra.

SPLOŠNA NAVODILA IN DOGOVORI

Ob sprejemu na oddelek opravite hitri antigenski test na SARS-Cov2 in po negativnem izvidu se vključite v program. Ob pojavu simptomov okužbe s SARS-Cov2 hitri antigenski test ponovimo. V primeru rizičnega stika vas testiramo s hitrim antigenskim testom 5 dni zaporedoma.

  • Ob sprejemu na oddelek  podpišete dokument Privolitev k zdravljenju, kjer so opredeljena pravila in dogovori v programu.
  • Na oddelku dobite malico in topel napitek.
  • Pacienti, ki se pripeljete sami, avtomobil parkirate na parkirišču ob vhodu v bolnišnični kompleks.
  • Obutev – s seboj prinesite sobne copate.

Informacije:

Oddelek za dnevno bolnišnično oskrbo – Dnevni hospital

Psihiatrična bolnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik

Tel. št.: 03 7800 189

e-mail: oddelek.dnevnabolnica@pb-vojnik.si