• Views 2965
  • Likes
  • Rating 12345

TERAPEVTSKI PROGRAM ODDELKA

 V okviru Oddelka za dnevno bolnišnično oskrbo se izvajata dva programa:

  • Program za anksiozno-depresivna stanja,
  • Program za psihoterapevtsko pomoč pri fibromialgiji in kronični bolečini.

Program za anksiozno-depresivna stanja  je namenjen osebam, ki se soočajo s stisko v sklopu stresnih motenj, ljudem z depresivnimi motnjami razpoloženja ter ljudem z nevrotskimi in somatoformnimi motnjami. Poudarek je na skupinski obliki dela. Pogoj za zdravljenje je predvsem lastna motivacija ter aktivno sodelovanje. Kapaciteta programa je 20 mest.

Za program, namenjen osebam, ki so se znašli v duševni stiki ob fibromialgiji in kronični bolečini, je namenjenih 10 mest.

Cilj zdravljenja na oddelku je pridobitev uvida v lastno doživljanje in vedenjske vzorce, preko tega pa uporaba novih strategij za spoprijemanje s stresnimi situacijami, kar vodi v izboljšanje vsakodnevnega funkcioniranja.

 

SPREJEM NA ODDELEK

 Sprejemi na oddelek so načrtovani. V dnevno bolnišnico vas napoti psihiater PB Vojnik po predhodnem pogovoru in pregledu. Nato vas umestimo v čakalno vrsto. Ko se sprosti mesto v skupini, vas medicinska sestra Oddelka za dnevno bolnišnično oskrbo telefonsko kontaktira in povabi za sprejem ter vam poda vsa navodila glede sprejema.

Izjemoma vas lahko napoti v program za anksiozno-depresivna stanja tudi vaš lečeči psihiater, vendar morate pred sprejemom opraviti pogovor še s psihiatrom v PB Vojnik. O terminu se dogovorite v telefonskem pogovoru.

Za vključitev v program za obvladovanje stisk ob fibromialgiji in kronični bolečini vas lahko napoti vaš osebni zdravnik ali psihiater, ko imate diagnozo potrjeno. Prijavo za uvrstitev v čakalno vrsto pošljete sami na e-naslov: oddelek.dnevnabolnica@pb-vojnik.si. Ko se sprosti mesto v skupini, vas medicinska sestra Oddelka za dnevno bolnišnično oskrbo telefonsko kontaktira in povabi za sprejem ter vam poda vsa navodila glede sprejema.

Ob sprejemu morate imeti urejeno zdravstveno zavarovanje, s sabo pa kartico zdravstvenega zavarovanja.

 

PROGRAM AKTIVNOSTI

Program aktivnosti poteka vsak dan od ponedeljka do petka od 8:00 do 13:00.

TERAPEVTSKI PROGRAM

Terapevtski program vključuje intenzivno skupinsko psihoterapijo, socioterapijo, delovno terapijo in psihoedukacijo, vključno z učenjem tehnik sproščanja. Urnik programa prejmete ob sprejemu, dostopen je tudi na informacijski tabli na oddelku.

TERAPEVTSKI TIM

V terapevtski tim so vključeni zdravniki, specialisti psihiatrije, klinična psihologinja, delovni terapevti, fizioterapevt in dipl. medicinske sestre. Glede na potrebe v programu sodelujeta tudi klinični farmacevt in socialni delavec.

SPLOŠNA NAVODILA IN DOGOVORI

 Ob sprejemu na oddelek  podpišete dokument Privolitev k zdravljenju, kjer so opredeljena pravila in dogovori v programu.

  • Na oddelku dobite malico in topel napitek.
  • Obutev (s seboj prinesite sobne copate).
  • Pacienti, ki se pripeljete sami, avtomobil parkirate na parkirišču ob vhodu v bolnišnični kompleks.
  • Za program Fibromialgija, ki se izvaja v dislocirani enoti na Celjski cesti 24 B, Vojnik, je na voljo parkirišče v okviru poslovnega centra.

Informacije za oba terapevtska programa:
Oddelek za dnevno bolnišnično oskrbo – Dnevni hospital
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Celjska cesta 37
3212   VOJNIK

Tel. št.: 03 7800 189 ali 03 7800 117
E-naslov: oddelek.dnevnabolnica@pb-vojnik.si

Oddelek za dnevno bolnišnično oskrbo – ZLOŽENKA