Utrinek

  • Views 169
  • Likes
  • Rating 12345

Pred kratkim se je upokojila naša dolgoletna sodelavka Štefanija Hudej, zaposlena kot šivilja v PB Vojnik skoraj 40 let.

Nemalokrat se zgodi, da se v naši bolnišnici zaposlijo mladi ljudje, na začetku svoje karierne poti, in potem ostanejo pri nas do upokojitve.

Zelo ponosni smo, da naši zaposleni redko odidejo iskat izzive drugam, in da izražajo veliko mero pripadnosti matični ustanovi.

0