• Views 2729
  • Likes
  • Rating 12345

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Psihiatrični bolnišnici Vojnik je mag. Egidij Čretnik.

E – naslov: egidij.cretnik@pb-vojnik.si.