• Views 20518
  • Likes
  • Rating 12345
Centrala

03 7800 100

Vodstvo

Tajništvo direktorja
03 7800 220

Tajništvo strokovne direktorice
03 7800 220

Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege
03 7800 124

Ambulante

Specialistične ambulante
03 7800 160 (med 8. in 12. uro)

Oddelki

Sprejemni moški oddelek
03 7800 136

Sprejemni ženski oddelek
03 7800 134

Odprti oddelek A
03 7800 138

Odprti oddelek B
03 7800 140

Odprti oddelek C
03 7800 142

Odprti oddelek D
03 7800 228

Oddelek za zdravljenje bolezni odvisnosti
03 7800 144

Medicinske službe

Psihološka služba
03 7800 195

Socialna služba
03 7800 191

Laboratorij
03 7800 178

Lekarna
03 7800 218

Delovna terapija
03 7800 205

Nemedicinske službe

Higienik
03 7800 234

Preskrbovalno vzdrževalne enote
03 7800 106

Informatik
03 7800 110

Uprava

Kadrovska služba
03 7800 187

Računovodstvo
03 7800 112