• Views 72696
  • Likes
  • Rating 12345
Centrala

03 7800 100

Vodstvo

Tajništvo direktorja
03 7800 220

Tajništvo strokovnega direktorja
03 7800 220

Pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege
03 7800 124

Ambulante

Psihiatrične ambulante
03 7800 160 (med 8. in 12. uro)

Oddelki

Intenzivni moški oddelek
03 7800 136

Intenzivni ženski oddelek
03 7800 134

Oddelek A
03 7800 138

Oddelek B
03 7800 140

Oddelek C
03 7800 142

Oddelek D
03 7800 228

Oddelek za zdravljenje bolezni odvisnosti
03 7800 144

Medicinske službe

Služba za klinično psihologijo
03 7800 232

Socialna služba
03 7800 191

Laboratorij
03 7800 178

Lekarna s klinično farmacijo
03 7800 218

Delovna terapija
03 7800 205

Nemedicinske službe

Higienska služba
03 7800 234

Preskrbovalno vzdrževalne enote
03 7800 106

Informatika
03 7800 110

Uprava

Kadrovska služba
03 7800 187

Računovodstvo
03 7800 112