• Views 5793
 • Likes
 • Rating 12345
ČAKALNE DOBE ZA ZAVAROVANE OSEBE ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
HOSPITALNE ČAKALNE DOBE 
 • SPREJEMNA ODDELKA – ni čakalne dobe
 • ODPRTI PSIHIATRIČNI ODDELKI – 7 dni
 • ODDELEK ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI ODVISNOSTI
 • NUJNO – takoj oz. najpozneje v 24 urah
 • HITRO – 10 dni
 • REDNO – 30 dni
ČAKALNE DOBE ZA AMBULANTE
 • AMBULANTA ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI ODVISNOSTI – 3 tedne
 • URGENTNA PSIHIATRIČNA AMBULANTA – ni čakalne dobe
 • OSTALE PSIHIATRIČNE AMBULANTE:
 • NUJNO – takoj oz. najpozneje v 24 urah
 • HITRO – 10 dni
 • REDNO – 30 dni

Na dan 1. 12. 2017 v Psihiatrični bolnišnici Vojnik ni čakalnih dob.
Odgovorna oseba za posredovanje podatkov čakalnih dob Inštitutu za varovanje zdravja je Sinatra Gračnar, posl. sekretarka. Kontakt: e-pošta: sinatra.gracnar@pb-vojnik.si