• Views 2400
  • Likes
  • Rating 12345

Oddelek za gerontopsihiatrijo je oddelek pod posebnim nadzorom, ki je namenjen diagnostiki, zdravljenju, zdravstveni negi, socialni obravnavi in rehabilitaciji duševnih motenj, nastalih v starosti.

Cilj obravnave so pacienti s prvo duševno motnjo v starosti in pacienti z že poznanimi duševnimi motnjami, ki bi potrebovali dodatno specifično diagnostično ali terapevtsko obravnavo. Osnovni namen obravnave psihogeriatričnih pacientov je ohranjati raven zdravja, preprečevati slabšanje bolezni in lajšati trpljenje. Na oddelek sprejemamo paciente, ki potrebujejo intenzivno obliko zdravljenja in varovanje.

Proces zdravljenja na intenzivnem oddelku poteka po strukturiranem programu, ki je namenjen diagnostiki, zdravljenju in psihofizični aktivaciji pacientov. Vključuje individualno, skupinsko, predvsem pa celostno in multidisciplinarno obravnavo. V obravnavo pogosto vključujemo tudi svojce pacientov, katere seznanimo s načrtom zdravljenja in na  dogovorjenih timskih sestankih skupaj s njimi oblikujemo načrt obravnave po odpustu pacienta v domače okolje. Seznanimo jih z različnimi oblikami pomoči in možnostmi, ki jih imajo.

Pacienti se vključujejo v različne oddelčne terapevtske aktivnosti in v program delovne in likovne terapije, po potrebi v edukacijske, motivacijske ali socialne skupine.

Glede na zdravstveno stanje in interese pacientov je popoldanski čas namenjen obiskom, sprehodom, rekreaciji in druženju. Na oddelku imamo manjšo knjižnico, televizijo, radio in družabne igre.

Na oddelku je 24 postelj. Pri obravnavi sodeluje celoten tim.

Zdravstveni tim sestavljajo: dva zdravnika specialista, tri diplomirane medicinske sestre, en diplomirani zdravstvenik, ena višja medicinska sestra, zdravstveni tehniki in srednje medicinske sestre, delovna terapevtka, fizioterapevt, socialna delavka, občasno sodeluje klinični farmacevt.

Dejavnosti na oddelku

Pacienti se, glede na potrebe, sposobnosti in želje, vključujejo v različne dejavnosti. V katero skupino bo vključen posamezen pacient, odloča tim pri prvi in vseh nadaljnjih obravnavah.

Zavzemamo se za sodobno, kakovostno in varno obravnavo, ki se bo pozitivno odražala na pacientovem zdravju. Naše delovanje je usmerjeno v zagotavljanje ustrezne pomoči, tako diagnostične kot terapevtske, in v doseganje boljše kvalitete življenja pacientov z duševnimi motnjami v starosti.

Obiski na oddelku

Obiski na oddelku so mogoči

  • ob ponedeljkih, torkih, sredah, četrtkih od 15.00 do 17.00,
  • ob petkih od 15.00 do 17.00,
  • ob sobotah, nedeljah in praznikih od 9.00 do 11.00 in od 15.00 do 17.00.

 

Vodja oddelka: Valentina Winkler Skaza, dr. med., spec. psih.

Vodja zdravstvene nege: Sabina Sajtl, dipl. med. sestra.

Socialna delavka: Anja Rovšnik, dipl. soc. del. (UN), mag. zak. in druž. štud.