• Views 3951
  • Likes
  • Rating 12345

Tajništvo direktorja Psihiatrične bolnišnice Vojnik

Tajništvo strokovne direktorice Psihiatrične bolnišnice Vojnik

Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege

Specialistična ambulanta Psihiatrične bolnišnice Vojnik

Vodja psihološke službe Psihiatrične bolnišnice Vojnik

Vodja oddelka za zdravljenje bolezni odvisnosti

Lekarna Psihiatrične bolnišnice Vojnik

Higieničarka Psihiatrične bolnišnice Vojnik

Vodja preskrbovalno vzdrževalne enote