• Views 14713
  • Likes
  • Rating 12345

Tajništvo direktorja Psihiatrične bolnišnice Vojnik

Tajništvo strokovnega direktorja Psihiatrične bolnišnice Vojnik

Pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege

Specialistična ambulanta Psihiatrične bolnišnice Vojnik

Vodja Službe za klinično psihologijo

Vodja Oddelka za zdravljenje bolezni odvisnosti

Lekarna s klinično farmacijo Psihiatrične bolnišnice Vojnik

Higienska služba Psihiatrične bolnišnice Vojnik

Vodja preskrbovalno vzdrževalnih enot