Splošna navodila za prvi pregled v specialistični ambulanti Psihiatrične bolnišnice Vojnik

  • Views 6391
  • Likes
  • Rating 12345

Spoštovani,

za prvi pregled v specialistični ambulanti Psihiatrične bolnišnice Vojnik se lahko naročite vsak delovni dan na telefonski številki 03/7800 160 od 8:00 do 12:00 ure.

Zaradi narave dela svetujemo, da se naročite po telefonu ali po elektronski pošti spec.ambulanta@pb-vojnik.si. Uvrstili vas bomo na čakalni seznam v skladu s stopnjo nujnosti, ki je označena na vaši napotni listini.

Prosimo vas, da na pregled ne prihajate več kot 15 min pred navedenim terminom.

Na prvi pregled prinesite s seboj zadnje izvide nevrologa in/ali internista ter izvide opravljenih slikovnih diagnostičnih preiskav glave (CT, MRI ali drugo). Te izvide prinesite v primeru, da ste jih že predhodno opravili.

S seboj imejte seznam zdravil, ki jih prejemate.

Obveščamo vas tudi, da urgentna ambulanta deluje neprekinjeno 24 ur na dan. Namenjena je pacientom z nujnimi psihiatričnimi stanji.

Vse ostale informacije o delu specialistične ambulante najdete v rubriki »Za paciente in svojce« na spletni strani Psihiatrične bolnišnice Vojnik.

0