• Views 23688
  • Likes
  • Rating 12345
Za sprejem na zdravljenje v Psihiatrično bolnišnico Vojnik potrebujete:
  • predpisano napotnico (sprejem v bolnišnico je izjemoma možen tudi brez napotnice),
  • kartico zdravstvenega zavarovanja (z urejenim osnovnim in prostovoljnim dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem),
  • zdravstveno dokumentacijo in podatke o morebitnih drugih boleznih,
  • osebni dokument.

Sprejemna ambulanta se nahaja v glavni bolnišnični stavbi, skozi vhodna vrata desno. Ima status psihiatrične dežurne oziroma urgentne ambulante in deluje kontinuirano 24 ur na dan.

Osebni pripomočki

Zaželeno je, da ob sprejemu v bolnišnico prinesete s seboj:

  • pribor za osebno higieno (milo, zobno ščetko, zobno pasto, glavnik ipd.), perilo (spodnje perilo, nogavice) ter udobno obutev (tudi copate ali natikače);
  • ortopedske in druge pripomočke, ki jih uporabljate doma (npr. bergle, očala, proteze, ipd.)
  • zdravila, če jih prejemate doma kot dolgotrajno terapijo (npr. inzulin).

Svetujemo, da ob sprejemu v bolnišnico s seboj ne prinašate večjih količin denarja in vrednejših predmetov, ki jih ne potrebujete. Na varovanih oddelkih denar in druge vredne predmete (bančne kartice, osebne dokumente in druge vredne predmete; npr. nakit, avtomobilske ključe) zaradi varnosti shranimo v bolnišnični sef. Gotovino in vrednostne predmete lahko obdržite tudi pri sebi, vendar na lastno odgovornost. Bolnišnica za izgubljene ali ukradene premete ne odgovarja.

Prehrana

Bolnišnica zagotavlja zdravo, raznovrstno, uravnoteženo prehrano, ki jo sestavljajo trije glavni obroki in dve malici. V kolikor se pokaže potreba, je možen tudi individualno dogovorjen drugačen režim prehrane. Če v času bivanja v naši ustanovi nimate predpisane posebne diete, vam svojci lahko po dogovoru z osebjem oddelka prinesejo manjše količine sadja in sadnih sokov.

Posebna pravila glede uporabe mobilnega telefona

Pacient lahko v času bivanja na oddelku bolnišnice, razen na intenzivnih enotah, za komunikacijo s svojci in drugimi osebami uporablja svoj mobilni telefon. Mobilni telefon mora uporabljati tako, da z njim ne moti drugih pacientov ali ogroža svoje varnosti ali varnosti drugih pacientov na oddelku. V času počitka ali obiskov mora mobilni telefon izključiti. Na intenzivnih enotah je možno telefonirati iz telefonske govorilnice (priporočamo nabavo telefonske kartice).

Pacient, sprejet na psihiatrično zdravljene na intenzivni oddelek bolnišnice, mora ob sprejemu na zdravljenje osebni mobilni telefon oddati v hrambo medicinski sestri oziroma zdravstvenemu tehniku na oddelku. Pacientu se pod primernim nadzorom omogoči uporabo osebnega mobilnega telefona, razen če bi uporaba telefona lahko škodljivo vplivala na njegovo zdravstveno stanje oziroma bi z uporabo motil druge ali ogrožal svojo varnost ali varnost drugih oseb na oddelku.

Bolnišnica za poškodovane, izgubljene ali odtujene osebne mobilne telefone, ki jih pacienti med bivanjem v bolnišnici hranijo pri sebi, ne odgovarja.

Posebne prepovedi

V bolnišnico ni dovoljeno prinašati alkohola in drugih nedovoljenih psihoaktivnih substanc, orožja ali drugih nevarnih predmetov. V prostorih bolnišnice in okolici, kjer se gibajo pacienti, sprejeti na psihiatrično zdravljenje, je strogo prepovedana uporaba kamere, fotoaparata ali snemalne naprave na mobilnem telefonu za namen fotografiranja ali snemanja oseb brez njihovega izrecnega pisnega soglasja.

Sodelovanje zdravstvenega tima

Med zdravljenjem bo z vami sodeloval zdravstveni tim strokovnjakov: zdravnikov psihiatrov, diplomiranih medicinskih sester/zdravstvenikov, psihologov, socialnih delavk, delovnih terapevtk in medicinskih sester/zdravstvenih tehnikov. Pri svojem delu spoštujemo poklicna etična načela, upoštevamo pravice bolnikov in zagotavljamo varovanje osebnih podatkov in zaupnih informacij.

Zaupnost obravnave

Zagotavljamo vam, da so osebni podatki, podatki o zdravstvenem stanju oz. socialnem položaju ter druge občutljive informacije o pacientih, s katerimi razpolagamo v bolnišnici, varovani kot zaupni in hranjeni v skladu s predpisi, ki določajo varstvo osebnih podatkov. Pri zdravstveni oskrbi bodo navzoči le zdravstveni delavci oziroma sodelavci, zaposleni v bolnišnici, oziroma osebe, za katere sami pacienti želite, da so navzoče. Druge osebe so pri zdravstveni oskrbi lahko navzoče le izjemoma, če je navzočnost potrebna zaradi usposabljanja za delo ali izobraževanja, vendar le, če sami v to predhodno privolite.