• Views 2701
  • Likes
  • Rating 12345

logo_sindikat

Sindikat delavcev v zdravstveni negi,
Sindikalna enota Psihiatrične bolnišnice Vojnik

Skrajšano ime: SDZNS, SE PB Vojnik
Naslov: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, 3212 Vojnik
tel: 03 7800 201; 03 7800 100
fax: 03 7800 200
e-mail: sindikat.nega@pb-vojnik.si
Ustanovitev: 24. 8. 1994
Število članov: 42

Vodstvo SE: februar 2015 za štiriletno obdobje:
Predsednik: Aleksander Trobiš
Podpredsednica: Gabrijela Jelka Podgrajšek
Vodenje računov: Mastnak Mira
Izvršni odbor SE: Zdenka Črešnar, Danica Darina Koren, Silva Mužič, Janko Petek, Gabrijela Jelka Podgrajšek, Marta Rožič in Lidija Žnider.

Poslanstvo sindikata

Delavci na področju zdravstvene nege se združujemo v sindikat z namenom, da na organiziran način izražamo in uveljavljamo svoje interese, izhajajoče iz delovnega razmerja ter s tem zagotavljamo varovanje pravic članic in članov ter hkrati pravic vseh zaposlenih na področju zdravstvene nege v Republiki Sloveniji, posebej ohranjanje delovnih mest, humanizacije in izboljševanje delovnih pogojev ter medčloveških razmerij v delovnih sredinah.

S sindikalnim povezovanjem želimo tudi prispevati k zaščiti pravic delavcev, uveljavljanju vloge in pomena zdravstvene nege kot enega temeljnih stebrov zdravstvene dejavnosti ter vplivati na oblikovanje zdravstvene politike.

Aktivnosti v zavodu
  • Redne mesečne seje z zapisnikom,
  • udeležba in sodelovanje na vseh sestankih ter letni skupščini SDZNS, na sejah Regijskega odbora ter Odbora za bolnišnično dejavnost,
  • pravni nasveti in pomoč preko pravne službe SDZNS,
  • sodelovanje in aktivnosti z vodstvi sindikatov v zavodu,
  • aktivnosti in sodelovanje z vodstvom zavoda,
  • solidarna pomoč za člane po pravilniku,
  • drobne pozornosti za člane, novoletna obdaritev,
  • organizacija sindikalnega izleta.
Članstvo

Članstvo SDZNS v SE PB Vojnik sestavljajo medicinske sestre in tehniki zdravstvene nege.
Kako postati član SDZNS:
Vse informacije o včlanitvi dobite pri predsedniku ali podpredsednici SE.
Vse o SINDIKATU DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE najdete na naslovu: www.sdzns.si