• Views 8609
  • Likes
  • Rating 12345

logo_sindikat

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije,
Sindikalna enota Psihiatrične bolnišnice Vojnik

Skrajšano ime: SDZNS, SE PB Vojnik
Naslov: Celjska cesta 37, 3212 Vojnik
tel: 041 675 413 – predsednik
fax: 03 7800 200
Matična številka: 5983819000
Davčna številka: 61528498
TRR: SI56 6100 0000 1412 764 (Delavska hranilnica d.d. Ljubljana)
e-pošta: sindikat.nega@pb-vojnik.si
Ustanovitev: 24. 8. 1994
Število članov: 53

Vodstvo SE: od februar 2019 do februar 2023
Predsednik: Aleksander Trobiš
Podpredsednica: Gabrijela Jelka Podgrajšek
Blagajnik: Suzana Kovačević
Izvršni odbor: Zdenka Črešnar, Suzana Kovačević, Janko Petek, Gabrijela Jelka Podgrajšek, Mojca Prosenjak, Patricija Rizmal, Marta Rožič in Lidija Žnider.

Poslanstvo sindikata

Delavci na področju zdravstvene nege se združujemo v sindikat z namenom, da na organiziran način izražamo in uveljavljamo svoje interese, izhajajoče iz delovnega razmerja ter s tem zagotavljamo varovanje pravic članic in članov ter hkrati pravic vseh zaposlenih na področju zdravstvene nege v Republiki Sloveniji, posebej ohranjanje delovnih mest, humanizacije in izboljševanje delovnih pogojev ter medčloveških razmerij v delovnih sredinah.

S sindikalnim povezovanjem želimo tudi prispevati k zaščiti pravic delavcev, uveljavljanju vloge in pomena zdravstvene nege kot enega temeljnih stebrov zdravstvene dejavnosti ter vplivati na oblikovanje zdravstvene politike.

Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, Sindikalna enota Psihiatrične bolnišnice Vojnik (SDZNS, SE PB Vojnik) je pravna oseba, katere organiziranost, vsebino, način dela, financiranje in finančno poslovanje določajo Pravila o delovanju Sindikalne enote, ki je akt Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije in temelji na Statutu SDZNS.

Zakaj postati član sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije?

Zato, ker je Sindikat delavcev v zdravstveni negi edina stanovska strokovna zveza z nalogo varovanja ekonomskih, socialnih ter družbenih vrednot medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov ter bolničarjev na njihovih delovnih mestih.

Našim članom zagotavljamo:

  • varovanje ekonomskih, socialnih in družbenih vrednot,
  • pravno varstvo,
  • finančno pomoč,
  • dodatne stalne in akcijske ugodnosti.
Kako postati član?

Članstvo v sindikatu je prostovoljno. Članica/član sindikata postane vsaka medicinska sestra, zdravstveni tehnik ali bolničar, ki izpolni pristopnico ter prične plačevati članarino. Članarina znaša 0,6% od bruto plače ali prejemka.

Pristopnico dobite pri sindikalnem zaupniku v zavodu ali na naslovu: http://www.sdzns.si/
Izpolnjeno in podpisano pristopnico oddajte sindikalnemu zaupniku v zavodu ali pošljite na naslov:
SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE
Metelkova 15, 1000 Ljubljana