• Views 14088
  • Likes
  • Rating 12345
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Celjska cesta 37 N.C., 3212 VOJNIK
tel.: (03) 780 01 00
fax: (03) 780 02 00
e-mail: tajnistvo@pb-vojnik.si

Poglej na zemljevidu ››

Dostop

Dostop do Psihiatrične bolnišnice Vojnik je mogoč z javnim prevoznim sredstvom – lokalnim avtobusom Celje – Vojnik. Prva vstopna postaja je na avtobusnem postajališču pri glavni železniški postaji v Celju, naslednja je pri avtobusni postaji medkrajevnih avtobusov in nato še več vmesnih skozi mesto Celje. Izstopna postaja je neposredno pred vhodom v kompleks bolnišnice. Vozni red je na voljo na spodnji povezavi:
http://www.izletnik.si/avtobusni-prevozi/vozni-red.aspx

Parkiranje

Parkiranje osebnih vozil zdravljencev in obiskovalcev je predvideno na javnem parkirišču na levi strani ob vhodu v kompleks bolnišnice. Za parkiriščem se nahaja avtomatska zapornica, ki se odpre za potrebe dostopa intervencijskih služb, zaposlenih ali oseb s težavami pri hoji, kar poveste po pritisku na pogovorni gumb pred zapornico. Trajno parkiranje osebnih vozil pred glavno stavbo ali v parku ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno parkiranje ali ustavljanje vozil znotraj rumene črte z oznako »Intervencijska pot«.

Pešci

Gibanje znotraj kompleksa bolnišnice in v parku je prosto. Vsi sprehajalci morajo upoštevati osnovna pravila bontona v parku na način, da ne onesnažujejo okolice z odpadki, ne hodijo po zelenicah, ne trgajo cvetlic ipd. Na celotnem območju bolnišnice je prepovedan vnos in uživanje alkoholnih pijač.

Iz območja kompleksa bolnišnice v smeri proti trgu Vojnik pešci lahko gredo skozi »zadnji vhod« na Cesto talcev, ki je manj prometno obremenjena, nima pa pločnika, zato je potrebna previdnost in hoja po desni strani cestišča.

Video nadzor

Območje bolnišnice je opremljeno z videokamerami s snemanjem. Kamere so nameščene na javnih pohodnih površinah in dostopih do posamezne stavbe. V notranjosti stavb pa so kamere nameščene na hodnikih oz. dostopnih mestih posebej varovanih območij kot je bolnišnična lekarna ipd. Dostop do vpogleda v video zapise je urejen s posebnim pravilnikom in je zainteresiranim lahko omogočen za točno določen – opisan dogodek v namen razjasnitve okoliščin dogodka. Video zapis se samodejno izbriše v približno dveh mesecih od nastanka posnetka.