• Views 17449
 • Likes
 • Rating 12345
Poslanstvo

Temeljno poslanstvo Psihiatrične bolnišnice Vojnik je v izvajanju bolnišnične in ambulantne psihiatrične in psihološke dejavnosti ter neakutne bolnišnične in skupnostne obravnave. Posebno skrb namenjamo temu, da so naši uporabniki zadovoljni in dobro zdravljeni. Delamo skladno s strokovnimi, etičnimi, zakonskimi standardi in mednarodnimi standardi kakovosti. Poudarek dajemo celostnemu in multidisciplinarnemu timskemu delu in s tem dvigujemo kakovost obravnave in krajšamo čas trajanja bolnišnične oskrbe. Tudi po odpustu iz psihiatrične bolnišnice z ambulantnim delom pomagamo pri ohranjanju psihičnega zdravja in pri preprečevanju bolezenskih poslabšanj. Izvajamo tudi edukativno delo in skrbimo za destigmatizacijo duševne bolezni in psihiatričnega bolnika v družbi. Z dobrim komuniciranjem se povezujemo tudi z ostalimi regionalnimi bolnišnicami in skrbimo za kakovostno zdravstveno oskrbo v regiji.

Vizija

Želimo postati strokovno uveljavljena psihiatrična bolnišnica, ki ohranja in še izboljšuje skrb za paciente, pri svojem delu pa želimo aktivno slediti razvoju psihiatrične stroke in psihoterapije. Za ta namen je potrebno optimalno poslovanje bolnišnice.

Vrednote

Temeljne vrednote pri našem delu so:

 • human in spoštljiv odnos, ki temelji na medsebojnem zaupanju in občutku varnosti,
 • skrb za zadovoljstvo pacienta,
 • prijazno komuniciranje,
 • poudarjanje moralnih in etičnih vrednot med zaposlenimi,
 • usmerjenost k skupnim ciljem,
 • visoka strokovna usposobljenost in prenos znanja,
 • skrb za osebnostni razvoj,
 • spodbujanje ustvarjalnosti,
 • nediskriminatorno delovanje bolnišnice.

Lepo vas pozdravljamo.

Vodstvo Psihiatrične bolnišnice Vojnik