• Views 7165
  • Likes
  • Rating 12345

szsvs_logo-300x101

Sindikat zdravstva in socialnega varstva,
Sindikalna enota Psihiatrične bolnišnice Vojnik

Naslov: Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik Celjska cesta 37, 3212 Vojnik
telefon: 03 7800 100
fax: 03 7800 200
e-pošta: sindikat.zsvs@pb-vojnik.si

Ustanovitev: 3. 5. 2005
Število članov: 38

Vodstvo sindikalne enote
Predsednica Urška Pocajt Sumrak
Podpredsednica mag. Nuša Leskovšek Pečak
Blagajničarka Ema Žlaus
Člani IO: Mojca Brglez, Petra Lajlar, Boštjan Sajtl, Darinka Verbič.
Člani NO: Simona Marija Andrinek, Vlasta Gregorc, Ema Žlaus.

Vsak član sindikata je prejel tudi člansko izkaznico, na podlagi katere uveljavlja nekatere pravice in ugodnosti:

  • varovanje pravic iz kolektivne pogodbe,
  • brezplačno pravno pomoč in varstvo pri uveljavljanju pravic iz delovnega razmerja,
  • solidarnostno pomoč iz solidarnostnih sredstev republiškega sindikata ob elementarnih nesrečah,
  • najemanje kreditov v Delavski hranilnici,
  • informacije preko sindikalnega glasila Obtok,
  • različne popuste,
  • druge ugodnosti, ki izhajajo iz Statuta PB Vojnik.
Kako postati član?

Član Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije lahko postane vsak, ki je kjerkoli v Sloveniji redno zaposlen v dejavnostih zdravstva ali socialnega varstva ali obveznega socialnega zavarovanja. Najlažje postanete član tako, da se obrnete na svojega sindikalnega zaupnika v vašem zavodu, ki vam bo dal pristopno izjavo. Izpolnjeno pristopno izjavo bo posredoval vodstvu sindikata. Če ne veste, kdo je vaš sindikalni zaupnik, preverite pri vodstvu sindikata. Sindikalni zaupnik vam bo tudi razložil, kaj vse pridobite s tem, ko postanete naš član, in kako ravnati v prihodnje. Če potrebujete pomoč, se obrnite na vašega sindikalnega zaupnika, ki vam bo dal osnovne informacije, ali pa kar neposredno na vodstvo sindikata. Z veseljem vam bomo prisluhnili in vam pomagali rešiti vaše težave.

Podrobnejše informacije o pravicah in ugodnostih, ki so vam na voljo, dobite na uradni spletni strani sindikata oz. na tej povezavi: http://www.sindikat-zsvs.si/