• Views 13182
  • Likes
  • Rating 12345
Služba za klinično psihologijo

Klinična psihologija je veja psihologije, ki uporablja spoznanja in metode psihološke znanosti pri proučevanju, ocenjevanju in zdravljenju oseb z duševnimi in osebnostnimi motnjami.

Dejavnost klinične psihologije opravljajo klinični psihologi. Klinični psiholog je po izobrazbi univerzitetni diplomirani psiholog, ki opravi specializacijo iz klinične psihologije. Ni zdravnik in ni medicinski strokovnjak. Je pa zdravstveni delavec, ki samostojno opravlja naloge na področju psihodiagnostike ter psihoterapije oseb z duševnimi in osebnostnimi težavami.

Organiziranost službe
  • Klinični psihologi so programsko vezani na posamezne oddelke bolnišnice. Vsak od njih deluje na enem ali dveh oddelkih, kjer je član zdravstvenega tima.
  • V okvirih službe skrbijo za primerno poenotenje znanstvenih izhodišč in strokovnih ter etičnih načel svojega dela. Sledijo novim spoznanjem stroke. Uporabljajo in izpopolnjujejo skupen psihodiagnostični instrumentarij. Skrbijo za primerno arhiviranje psihološke dokumentacije.
Vloga kliničnega psihologa pri obravnavi psihiatričnih pacientov
  • Osnovni področji dela kliničnega psihologa sta psihodiagnostika in psihoterapija bolnišničnih in izvenbolnišničnih psihiatričnih pacientov. Opravlja torej psihološke preglede in izvaja psihoterapevtske obravnave.
  • S pomočjo psiholoških postopkov in tehnik (pogovor, opazovanje, psihološki preizkusi itd.) poskuša razumeti in opisati posameznikovo doživljanje in vedenje, njegovo osebnost, njene močne plati in odklone ter njegovo kognitivno učinkovitost. Psihologova spoznanja prispevajo k diagnostiki motenj in bolezni, so v pomoč pri načrtovanju in izvajanju celovitega zdravljenja in rehabilitacije pacientov ter pri spremljanju in vrednotenju učinkov zdravljenja.
  • Klinični psiholog se glede na svojo dodatno psihoterapevtsko usposobljenost (na področju kognitivno-vedenjske terapije, psihodinamsko usmerjene terapije, realitetne terapije in drugih vrst psihoterapije) vključuje v skupinske in individualne oblike terapevtske obravnave bolnikov.
  • Pri svojem delu upošteva znanstvena spoznanja, strokovna načela in etične principe klinične psihologije. Svojo vlogo pa lahko najbolje opravi v sodelovanju z drugimi strokovnjaki v zdravstvenem timu.
Ambulanta za klinično psihologijo

Klinični psihologi izvajajo tudi ambulantno kliničnopsihološko dejavnost za potrebe prebivalstva širše celjske regije. Ta dejavnost vključuje psihološke preglede in različne vrste psihološke (psihoterapevtske) pomoči.

Za pregled pri kliničnem psihologu potrebujete delovni nalog osebnega zdravnika ali zdravnika specialista. Delovni nalog prinesete osebno v specialistično ambulanto psihiatrične bolnišnice ali ga pošljete po pošti in obvestili vas bomo, kdaj in pri kom imate prvi psihološki pregled.

Klinični psihologi

Nataša Garantini, univ. dipl. psih., specialistka klinične psihologije, vodja službe
Marjetka Polak, univ. dipl. psih., specialistka klinične psihologije
Janja Štancer, univ. dipl. psih., specialistka klinične psihologije
Tomaž Lašič, univ. dipl. psih., specialist klinične psihologije
Neža Štiglic Hribernik, mag. psihologije, specializantka klinične psihologije
Eva Markošek, mag. psihologije, specializantka klinične psihologije
Taja Lozinšek, mag. psihologije
Renata Javornik, mag. psihologije