• Views 16003
  • Likes
  • Rating 12345

ORDINACIJSKI ČAS SPECIALISTIČNIH AMBULANT za ZZZS

IME IN PRIIMEK ZDRAVNIKA PSIHIATRA ORDINACIJSKI ČAS
AMBULANTA ŠTEVILKA 1
Daniel Lajlar, dr. med., spec. psihiatrije od ponedeljka do petka
od 8. do 16. ure
Anja Cvikl Planko, dr. med., spec. psihiatrije Ponedeljek – od 16. do 20. ure
Dušan Lunder, dr. med., spec. psihiatrije Torek – od 16. do 20. ure
Anita Romih, dr. med., spec. psihiatrije Sreda – od 16. do 20. ure
AMBULANTA ŠTEVILKA 2
Metoda Vidmar Vengust, dr. med., spec. psih. Ponedeljek – od 8.30 do 16. ure
Torek – od 8. do 19. ure
Mateja Strbad, dr. med., spec. psihiatrije Sreda – od 10. do 12.30 ure
Tomislav Voušek, dr. med., spec. psihiatrije Sreda – od 13. do 16. ure
Anja Cvikl Planko, dr. med., spec. psihiatrije Četrtek – od 8. do 16. ure
Petra Simoniti, dr. med., specializantka psih. Petek – od 8. do 15. ure
AMBULANTA ŠTEVILKA 3
Slobodan Šunjevarić, dr. med.,
spec. nevropsihiater
Torek – od 11. do 19. ure
Bojana Gržinič, dr. med., spec. psihiatrije Sreda – od 8. do 15. ure
Dušan Lunder, dr. med., spec. psihiatrije Četrtek – od 8. do 15. ure
AMBULANTA ŠTEVILKA 4
Anita Romih, dr. med., spec. psihiatrije Torek – od 8. do 13. ure
Sebastijan Horjak, dr. med., specializant psih. Torek – od 13. do 19. ure
Tomislav Voušek, dr. med., spec. psihiatrije Četrtek – od 13. do 16. ure
Selma Felician, dr. med., specializantka psih. Petek – od 8. do 15. ure
AMBULANTA ŠTEVILKA 5
Valentina Winkler Skaza, dr. med., spec. psih. Ponedeljek – od 8. do 20. ure
Tatjana Jereb Žentil, dr. med., spec. psihiatrije Torek – od 8. do 13. ure
Nikola Žentil, dr. med., spec. psihiatrije Torek – od 13. do 19. ure
Barbara Fidler Vilč, dr. med., spec. psihiatrije Sreda – od 8. do 15. ure
Četrtek – od 12. do 16. ure
AMBULANTA ŠTEVILKA 6
Vesna Novak, dr. med., spec. psihiatrije Torek   – od 9. do 19. ure
Četrtek – od 16. do 20. ure
PSIHIATRIČNA URGENTNA AMBULANTA
DEŽURNI ZDRAVNIK od ponedeljka do nedelje – 24 ur

V ordinacijski čas je vštet tudi čas za malico (dopoldan od 12. do 12.30 ure in popoldan od 14.30 do 15. ure). Čas za malico je vštet samo v ordinacijski čas, ki traja več kot štiri (4) ure, v primerih, ko ordinacijski čas traja manj kot štiri (4) ure, čas za malico ni vštet.