• Views 58409
  • Likes
  • Rating 12345
AMBULANTA ŠTEVILKA 1
Valentina Winkler Skaza, dr. med., spec. psihiatrije ponedeljek – od 8. do 20. ure
Sebastijan Horjak, dr. med., spec. psihiatrije Torek – od 16. do 20. ure
Anita Romih, dr. med., spec. psih. sreda – od 16. do 20. ure
AMBULANTA ŠTEVILKA 2
Metoda Vidmar Vengust, dr. med., spec. psih. ponedeljek – od 8.30 do 20.

torek – od 8.30 do 17. ure

sreda – od 9.30 do 16. ure

četrtek – od 9.30 do 15. ure

petek – od 8.30 do 13. ure

Sebastijan Horjak, dr. med., spec. psihiatrije četrtek – od 11. do 16. ure
Anja Cvikl Planko, dr. med., spec. psih. ponedeljek – od 16. do 20. ure

petek – od 9. do 11. ure

AMBULANTA ŠTEVILKA 3
Selma Felician, dr. med., spec. psih. četrtek  od 9. do 12. ure
Slobodan Šunjevarić, dr. med., spec. nevropsihiater pon. – od 10. do 18. ure
Bojana Gržinič, dr. med., spec. psih. sreda – od 11. do 18. ure
Tomislav Voušek, dr. med., spec. psihiatrije četrtek – od 11. do 18. ure
AMBULANTA ŠTEVILKA 4
Nikola Žentil, dr. med., spec. psihiatrije torek – od 13. do 18. ure

sreda – od 13. do 15. ure

Barbara Fidler Vilč, dr. med., spec. psihiatrije sreda – od 9. do 17. ure
Anja Cvikl Planko, dr. med., spec. psihiatrije četrtek – od 10. do 15. ure
Selma Felician, dr. med., spec. psih. petek od 9. do 12. ure
 

AMBULANTA ŠTEVILKA 5

Anita Romih, dr. med., spec. psihiatrije torek – od 8. do 15. ure
Tatjana Jereb Žentil, dr. med., spec. psihiatrije sreda – od 9. do 18. ure
četrtek – od 9. do 11. ure
PSIHIATRIČNA URGENTNA AMBULANTA
DEŽURNI ZDRAVNIK od ponedeljka do nedelje – 24 ur
V ordinacijski čas je vštet tudi čas za malico (dopoldan od 12. do 12.30 ure). Čas za malico je vštet samo v ordinacijski čas, ki traja več kot štiri (4) ure, v primerih, ko ordinacijski čas traja manj kot štiri (4) ure, čas za malico ni vštet.