• Views 64461
  • Likes
  • Rating 12345
AMBULANTA ŠTEVILKA 1
Valentina Winkler Skaza, dr. med., spec. psihiatrije ponedeljek – od 8. do 20. ure
Sebastijan Horjak, dr. med., spec. psihiatrije Torek – od 16. do 20. ure
Anita Romih, dr. med., spec. psih. sreda – od 16. do 20. ure
AMBULANTA ŠTEVILKA 2
Metoda Vidmar Vengust, dr. med., spec. psih. ponedeljek – od 8.30 do 20.

torek – od 8.30 do 17. ure

sreda – od 9.30 do 16. ure

četrtek – od 9.30 do 15. ure

petek – od 8.30 do 13. ure

Jan Kejžar, dr. med., spec. psih. ponedeljek 12. do 14. ure

petek od 10. do 12. ure

Sebastijan Horjak, dr. med., spec. psihiatrije četrtek – od 11. do 16. ure
Anja Cvikl Planko, dr. med., spec. psih. ponedeljek – od 16. do 20. četrtek – 10. – 15. ure

petek – od 9. do 11. ure

AMBULANTA ŠTEVILKA 3
Selma Felician, dr. med., spec. psih. četrtek – od 9. do 12. ure
Valerija Trojar Fras, dr. med., spec. psih. torek – od 10. do 18. ure
Bojana Gržinič, dr. med., spec. psih. sreda – od 11. do 18. ure
Tomislav Voušek, dr. med., spec. psihiatrije četrtek – od 11. do 18. ure
AMBULANTA ŠTEVILKA 4
Nikola Žentil, dr. med., spec. psihiatrije torek – od 13. do 18. ure

sreda – od 13. do 15. ure

Barbara Fidler Vilč, dr. med., spec. psihiatrije ponedeljek – od 9. do 17. ure
Anja Cvikl Planko, dr. med., spec. psihiatrije četrtek – od 10. do 15. ure
Selma Felician, dr. med., spec. psih. četrtek – od 9.do 12. ure

petek od 9. do 12. ure

 

AMBULANTA ŠTEVILKA 5

Petra Simoniti, dr. med., spec. psih. torek od 7. do 14. ure
Anita Romih, dr. med., spec. psihiatrije torek – od 8. do 15. ure
Tatjana Jereb Žentil, dr. med., spec. psihiatrije sreda – od 9. do 18. ure
četrtek – od 9. do 11. ure
Alenka Špes Gorenjak, dr. med., spec. psih. četrtek od 11.30 do 15.00 ure
Zdravniki specializanti

(Jan Mlakar, Monika Poznič in Sara Lah Mastnak) delajo po razporedu od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure.

 

PSIHIATRIČNA URGENTNA AMBULANTA

DEŽURNI ZDRAVNIK od ponedeljka do nedelje – 24 ur
V ordinacijski čas je vštet tudi čas za malico (dopoldan od 12. do 12.30 ure). Čas za malico je vštet samo v ordinacijski čas, ki traja več kot štiri (4) ure, v primerih, ko ordinacijski čas traja manj kot štiri (4) ure, čas za malico ni vštet.