• Views 8692
  • Likes
  • Rating 12345

Po prihodu domov se za pacienta in svojce začne novo obdobje predelave procesa zdravljenja in načrtovanja za naprej. Nekateri so po zaključenem zdravljenju vključeni v program Psihiatričnega zdravljenja v skupnosti, v sklopu katerega se že pred odpustom pripravi individualni načrt pomoči pacientu, ki se po odpustu izvaja na domu – več o skupnostni psihiatriji na tej povezavi ››

V regiji delujejo tudi drugi programi, ki pomagajo pri vzdrževanju in krepitvi duševnega zdravja:

  • Programi dnevnih centrov, ki jih organizirajo mreže nevladnih organizacij ŠENT in OZARA. Namenjeni so druženju oseb s težavami v duševnem zdravju, učenju socialnih spretnosti in načinov samopomoči. Več o tem na naslednjih povezavah:
  • Skupina za samopomoč, ki deluje s sklopu Društva DAM na NIJZ Celje in je namenjena druženju in podpori in iskanju načinov samopomoči.
  • Mreža skupin KZA in AA v regiji, ki so namenjene osebam s težavami z odvisnostjo in njihovim svojcem.
  • Združenje Zahodno Štajerske pokrajine za pomoč pri demenci Spominčica Šentjur, ki je namenjena vsem, ki se osebno ali preko svojcev srečujejo s problemom demence:
  • Programi socialne mreže, ki izvajajo različne individualne in skupinske ciljane programe za osebe z motnjami v duševnem zdravju, npr. skupina za pomoč in samopomoč ženskam v stiski Moč Celje.
  • Telefoni za pomoč v duševni stiski, kamor se za pogovor, pomoč in svetovanje lahko obrnete v dnevnem ali nočnem času.