• Views 2002
  • Likes
  • Rating 12345

Komisija za kakovost v Psihiatrični bolnišnici Vojnik aktivno deluje od leta 2013. Aprila 2016 je bolnišnica prvič pridobila certifikat za mednarodni bolnišnični standard AACI. Kasneje smo pridobili še certifikat za standard kakovosti ISO 9001:2015. Oba certifikata redno revidiramo.

Temeljna naloga Komisije za kakovost je načrtovanje in koordiniranje presoj ter skrb za ohranjanje in razvoj kakovosti v bolnišnici. Komisija skrbi za vzpostavitev in nemoteno ter učinkovito delovanje notranjega sistema kakovosti in spremlja pristope zunanje presoje.

Člani Komisije za kakovost so:

Mario Dremšak, predsednik komisije (e-naslov: mario.dremsak@pb-vojnik.si),

Bojan Strauss, član komisije in skrbnik dokumentov ter ostali člani: Albin Apotekar, Boštjan Volavšek, Jan Kejžar, Simona Plavčak in Sinatra Gračnar.

Predsednica Komisije za varnost pacientov je Anja Cvikl Planko (e-naslov: tajnistvo@pb-vojnik.si).