• Views 1405
  • Likes
  • Rating 12345

Komisija za kakovost v Psihiatrični bolnišnici Vojnik aktivno deluje od leta 2013. Aprila 2016 je bolnišnica prvič pridobila certifikat za mednarodni bolnišnični standard AACI. Kasneje smo pridobili še certifikat za standard kakovosti ISO 9001:2015. Oba certifikata redno revidiramo.

Temeljna naloga Komisije za kakovost je načrtovanje in koordiniranje presoj ter skrb za ohranjanje in razvoj kakovosti v bolnišnici. Komisija skrbi za vzpostavitev in nemoteno ter učinkovito delovanje notranjega sistema kakovosti in spremlja pristope zunanje presoje.

Aktivni člani Komisije za kakovost so: Mario Dremšak, vodja komisije, Bojan Strauss, član komisije in skrbnik dokumentov, Albin Apotekar, član, Boštjan Volavšek, član, ter članici Simona Plavčak in Sinatra Gračnar.