• Views 16278
  • Likes
  • Rating 12345

Intenzivni ženski oddelek je oddelek pod posebnim nadzorom, kjer zdravimo težje oblike akutnih in kroničnih duševnih motenj in življenjsko ogrožajoča stanja.

Na oddelek sprejemamo bolnice, ki potrebujejo intenzivno obliko zdravljenja in varovanje. Zdravljenje se lahko nadaljuje na drugih oddelkih Psihiatrične bolnišnice Vojnik ali pa se zaključi na sprejemnem oddelku.

Proces zdravljenja na intenzivnem oddelku poteka po strukturiranem programu, ki je namenjen diagnostiki, zdravljenju in psihofizični aktivaciji pacientk. Vključuje individualno, po potrebi skupinsko, predvsem pa celostno in multidisciplinarno obravnavo, pogosto v sodelovanju s svojci.

Pacientke se vključujejo v različne oddelčne terapevtske aktivnosti in v program delovne, likovne in glasbene terapije, po potrebi v edukacijske, motivacijske ali socialne skupine.

Glede na zdravstveno stanje in interese bolnic je popoldanski čas namenjen obiskom, sprehodom, rekreaciji in druženju. Na oddelku imamo manjšo knjižnico, televizijo, radio in družabne igre.

Na oddelku je 25 postelj. Pri obravnavi sodeluje celoten tim.

Zdravstveni tim sestavljajo: dva zdravnika specialista, dva diplomirana zdravstvenika, zdravstveni tehniki in srednje medicinske sestre, delovni terapevt, socialni delavec, sodelujeta psiholog in klinični farmacevt.

Obiski na oddelku:

ob ponedeljkih, torkih, sredah, četrtkih – od 15. do 17.30
ob petkih – od 13.30 do 17.30
ob sobotah, nedeljah in praznikih – od 9. do 11.30 in od 12.30 do 17.30

Tomislav Voušek, dr. med., spec. psih., vodja Intenzivnega ženskega oddelka