• Views 11001
  • Likes
  • Rating 12345

Oddelek C je eden izmed odprtih bolnišničnih enot in ima 26 postelj. Je tako imenovani mešani oddelek, kjer sobivajo moški in ženske. Večinoma je oddelek namenjen premestitvam s sprejemnih oziroma varovanih oddelkov, možen pa je seveda tudi neposreden sprejem na Oddelek C.

Oddelek je namenjen diagnostiki, zdravljenju, psihosocialni in delovni rehabilitaciji bolnikov, ki ne potrebujejo varovanja na sprejemnih oddelkih.

Obravnavamo predvsem paciente s psihotičnimi in razpoloženjskimi motnjami, prav tako pa tudi tiste z resnejšimi osebnostnimi motnjami.

Delo je timsko. Vsak od članov tima doprinese v procesu zdravljenja svoj delež. V timu sodelujemo zdravnik specialist psihiater, dve diplomirani medicinski sestri, tri srednje medicinske sestre in en zdravstveni tehnik, delovna terapevtka, psiholog in socialna delavka.

Delo na oddelku poteka po principih terapevtske skupnosti s programom, ki je usmerjen v intenzivno psihiatrično in psihološko eksploracijo in s tem povezanimi različnimi postopki diagnostike in psihoterapevtskimi ukrepi, ki povezujejo elemente tako suportivne kot vedenjsko kognitivne terapije.

Pristopamo individualno in skupinsko. Pacienti so razdeljeni v dve mali skupini. Dodatno pozornost namenjamo telesni aktivnosti, zdravemu načinu prehranjevanja in življenja nasploh. Zato imamo v programu zdravljenja in rehabilitacije tudi gibalno terapijo, delovno terapijo z namenom delovne rehabilitacije, likovno terapijo ter terapijo z glasbo.
V programu imamo tudi učenje tehnik sproščanja, ki ga vodi psiholog.

Na oddelku deluje tudi oddelčna knjižnica, za katero so zadolženi pacienti sami.

Bolnikom na oddelku pomagamo pri spoznavanju svoje duševne motnje in  zdravil, ki jih jemljejo, zato v ta namen obdobno organiziramo tudi tematske skupine.

V popoldanskem času se pacienti družijo, sprejemajo obiske, organizirajo skupne sprehode, prav tako pa je del tega časa namenjen tudi fizični rekreaciji.

Paciente spodbujamo k čim bolj aktivnemu preživljanju prostega časa, urjenju socialnih veščin, k samoiniciativnosti in k samospoštovanju.

Bojana Gržinič, dr. med., spec. psih., vodja Oddelka C