• Views 3271
  • Likes
  • Rating 12345

Obiski so vsak dan od 15. do 18. ure, razen v  času, ko na oddelku potekajo oddelčne aktivnosti.

Informacije o zdravstvenem stanju dobite pri zdravnici Bojani Gržinič, dr. med., spec. psih., ob PONEDELJKIH in ČETRTKIH med 13. in 14. uro. Po predhodnem dogovoru pa informacije lahko dobite tudi osebno.

Tim Oddelka C