• Views 12015
  • Likes
  • Rating 12345

Spoštovani pacienti!

Sporočamo vam, da je Minister za zdravje dne 15. 7. 2019 sprejel Metodologijo za ugotavljanje kakovosti poslovanja z uporabniki v javnem zdravstvu v skladu s 14. členom Uredbe o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu ( uradni list RS, št. 98/08 in 55/17- ZPacP-A).

Metodologijo moramo izvajalci zdravstvenih dejavnosti uporabljati od 1. 9. 2019 dalje. Na osnovi te metodologije lahko pacienti  izpolnite vprašalnik o ugotavljanju zadovoljstva z opravljeno zdravstveno storitvijo v elektronski obliki preko spletne strani:

https://zvem.ezdrav.si/limesurvey/index.php/119932/lang-sl

Vprašalnik lahko izpolnite tudi v pisni obliki in ga oddate v za to namenjene skrinjice.

Možnost izpolnjevanja vprašalnika je zagotovljena neprekinjeno, vprašalnik je na voljo v več jezikih – v slovenskem, italijanskem, madžarskem, hrvaškem, angleškem in nemškem jeziku.

Izpolnjevanje vprašalnika je prostovoljno in anonimno.

V  ta namen vam omogočamo in vas hkrati naprošamo, da po zdravljenju oziroma ambulantnem pregledu v naši bolnišnici izpolnite vprašalnik v elektronski ali pisni obliki. Vaše vrednotenje zadovoljstva z našimi storitvami nam bo v pomoč pri ciljnem ukrepanju za izboljševanje kakovosti naših storitev.

Za vaš trud se vam iskreno zahvaljujemo.

Zloženka – vprašalnik zdr. storitve