• Views 8616
  • Likes
  • Rating 12345

Pralnica

Zaposluje dve delavki, ki opravljata prevzem – sortiranje in tehtanje umazanega perila ter pripravo le tega za odvoz v pranje pri zunanjem pogodbenem izvajalcu. Na drugi strani prevzemata oprano prerilo in ga sortirata glede na vrsto oz. nahajališče. Osebno prerilo pa se zloži po imenih, nova oblačila prikrojijo ali zgolj označijo z imeni. Poleg manipulacije s perilom v naši pralnici perejo: krpe za brisanje tal, predpražnike, copate in druge vrste pralnih artiklov v manjših količinah. V enem dnevu gre na pranje približno 250 do 300 kilogramov prerila, pri čemer se pojavi okoli 30 različnih artiklov, ki jih je potrebno razporediti tudi po lokaciji in nekatere še po velikosti. Pralnica izvaja tudi pranje osebnega perila bolnikov, ki se izvaja po ceniku storitev pralnice.
Delovni čas prevzema osebnega perila bolnikov je vsak delovni dan od 6.30 do 14. ure.

Vrtnarija

Zaposluje dva delavca, ki skrbita za urejenost zunanjih parkovnih površin in notranje ozelenitve. V poletnem času skrbita za urejenost parka, košnjo trave, zasajanje, zalivanje in vzdrževanje gredic, živih mej, vrtnic in drugih nasadov. V zimskem času pa izvajata zimsko službo, pluženje snega, posipavanje soli in čiščenje dostopov v objekte. V steklenjaku pa se v tem času pripravijo sejanci in potaknjenci za ocvetličenje oken ter gredic v spomladanskem času. Delo je sezonske narave z nujnostjo prilagajanja vremenskim razmeram ter delovnemu in bivalnemu ritmu znotraj kompleksa bolnišnice. Na vseh oddelkih je približno 100 kosov lončnic, v parku 1200 enoletnic, na oknih okoli 200 kosov visečih rastlin. V letni sezoni je povprečno opravljenih 160 traktorskih ur in 15 do 8 košenj trave.

Tehnične delavnice, skladišče

V tej delovni enoti je trenutno zaposlenih pet delavcev, od tega eden kot ekonom – skladiščnik, ena delavka kot kurirka, en hišnik in dva vzdrževalca. Vzdrževanje se deli na sprotno vzdrževanje – drobna popravila, menjava žarnic ipd. ter investicijsko vzdrževanje. Servisno vzdrževanje vgrajenih sistemov, naprav, aparatur in vozil izvajajo pooblaščeni serviserji za določeno napravo. Delavci sodelujejo tudi pri preventivnih aktivnostih, kot so izvajanje toplotnih šokov v vodovodnem sistemu, izpiranje in čiščenje odtočnih kanalov, menjava filtrov v prezračevalnih sistemih. V okviru te enote je organizirano ločeno zbiranje odpadkov, ki postanejo surovine (papir, plastika). Le-te v posebni stiskalnici stisnejo v kocko in nato skladiščijo do prevzema surovine.
Skladišče se nahaja v kleti glavne stavbe. V glavnem skladišču se v ločenih predelih hranijo živila, pisarniški material, čistila in material za vzdrževanje. Naloga skladiščnika je naročanje zunanjim pogodbenim dobaviteljem na osnovi potrjenih naročil in nato izdaja blaga posameznim oddelkom in službam.

Kuhinja

Delovna enota kuhinja se nahaja v sredinskem krilu glavnega bolniškega objekta v pritlični in delno v kletni etaži. Obsega skladišče zelenjave in skladišče kruha ter grobo pripravo zelenjave in garderobe za kuhinjsko osebje v kletni etaži. V pritličju je glavna kuhinja z oddelki za termično obdelavo, meso, solate, pekovski del in pomivalnica. Poleg kuhinje je še pisarna vodje kuhinje in priročno skladišče ter menza za zaposlene. Enota zaposluje 9 kuharic, eno vodjo in eno pomivalko.
Kuhinja ima uveden HACCP sistem kontrole kritičnih mest in stalno zunanjo higiensko kontrolo s strani pooblaščene nadzorne organizacije, ki izvaja tudi kontrolo prehranske ustreznosti pripravljenih obrokov. Kuhinja pripravi približno 150 porcij posameznega obroka za paciente, dopoldanske in popoldanske malice za paciente s posebnimi potrebami (diete) ter povprečno 30 malic za zaposleno osebje.
Občasno v kuhinjskem obratu pripravijo tudi jedi po naročilu (narezki, obloženi kruhki ipd.), predvsem za primer organiziranih prireditev ali srečanj, ki jih organizira bolnišnica.