• Views 9087
  • Likes
  • Rating 12345

Klinični psihologi izvajajo tudi ambulantno kliničnopsihološko dejavnost za potrebe prebivalstva širše celjske regije. Ta dejavnost vključuje psihološke preglede in različne vrste psihološke (psihoterapevtske) pomoči.

Za ambulantno obravnavo potrebujejo pacienti napotnico izbranega osebnega zdravnika ali zdravnika specialista. Na obravnavo se lahko naročijo tako, da pošljejo napotnico po pošti ali jo osebno prinesejo v specialistično ambulanto. O datumu in uri pregleda pa so obveščeni s pisnim vabilom.

Ordinacijski čas Ambulante za klinično psihologijo

mag. Nuša Leskovšek Pečak, univ. dipl. psih., specialistka klinične psihologije
ponedeljek: od 9. do 12. ure in od 16. do 19. ure

Marjetka Polak, univ. dipl. psih., specialistka klinične psihologije
torek: od 16. do 17. ure
sreda: od 9. do 13. ure
četrtek: od 13. do 15. ure

Nataša Garantini, univ. dipl. psih., specialistka klinične psihologije
ponedeljek: od 8. do 10. ure in od 12.30 do 17. ure

Janja Štancer, univ. dipl. psih., specialistka klinične psihologije
ponedeljek: od 9. do 12. ure in od 13. do 17. ure

Tomaž Lašič, univ. dipl. psih., specializant klinične psihologije
sreda: od 8. do 11.30 ure in od 12.30 do 17. ure