• Views 5737
  • Likes
  • Rating 12345

Klinični psihologi izvajajo tudi ambulantno kliničnopsihološko dejavnost za potrebe prebivalstva širše celjske regije. Ta dejavnost vključuje psihološke preglede in različne vrste psihološke (psihoterapevtske) pomoči.

Za ambulantno obravnavo potrebujejo pacienti delovni nalog izbranega osebnega zdravnika ali zdravnika specialista. Na obravnavo se lahko naročijo tako, da pošljejo delovni nalog po pošti ali ga osebno prinesejo v specialistično ambulanto. O datumu in uri pregleda pa so obveščeni s pisnim vabilom.

Ordinacijski čas kliničnopsihološke ambulante

mag. Drago Tacol, univ. dipl. psih., specialist klinične psihologije
ponedeljek: od 15. do 17.30 ure
sreda: od 14. do 17. ure
četrtek: od 14. do 16. ure

Ivan Novak, univ. dipl. psih., specialist klinične psihologije
torek: od 14. do 17. ure
sreda: od 12. do 16. ure

mag. Nuša Leskovšek Pečak, univ. dipl. psih., specialistka klinične psihologije
ponedeljek: od 8. do 11. ure
četrtek: od 13. do 17. ure

Marjetka Polak, univ. dipl. psih., specialistka klinične psihologije
ponedeljek: od 15. do 17. ure
četrtek: od 14. do 17. ure
petek: od 14. do 16. ure

Nataša Garantini, univ. dipl. psih., specialistka klinične psihologije
ponedeljek: od 12. do 14. ure
sreda: od 10. do 15. ure

Janja Štancer, univ. dipl. psih., specializantka klinične psihologije
petek: od 8. do 15. ure

V ordinacijski čas je vštet tudi čas za malico (dopoldan od 12. do 12.30 ure). Čas za malico je vštet samo v ordinacijski čas, ki traja več kot štiri (4) ure, v primerih, ko ordinacijski čas traja manj kot štiri (4) ure, čas za malico ni vštet.