• Views 7103
  • Likes
  • Rating 12345

Klinični psihologi izvajajo tudi ambulantno kliničnopsihološko dejavnost za potrebe prebivalstva širše celjske regije. Ta dejavnost vključuje psihološke preglede in različne vrste psihološke (psihoterapevtske) pomoči.

Za ambulantno obravnavo potrebujejo pacienti delovni nalog izbranega osebnega zdravnika ali zdravnika specialista. Na obravnavo se lahko naročijo tako, da pošljejo delovni nalog po pošti ali ga osebno prinesejo v specialistično ambulanto. O datumu in uri pregleda pa so obveščeni s pisnim vabilom.

Ordinacijski čas kliničnopsihološke ambulante

mag. Drago Tacol, univ. dipl. psih., specialist klinične psihologije
sreda: od 11.30 do 18.30 ure

mag. Nuša Leskovšek Pečak, univ. dipl. psih., specialistka klinične psihologije
ponedeljek: od 9. do 12. ure
četrtek: od 14. do 17. ure

Marjetka Polak, univ. dipl. psih., specialistka klinične psihologije
torek: od 16. do 17. ure
sreda: od 9. do 13. ure
četrtek: od 13. do 15. ure

Nataša Garantini, univ. dipl. psih., specialistka klinične psihologije
ponedeljek: od 8. do 10. ure in od 12.30 do 17. ure

Janja Štancer, univ. dipl. psih., specializantka klinične psihologije
petek: od 8. do 11.30 ure in od 14. do 17. ure

Odmor med delom je le v ordinacijskem času za mag. Draga Tacola (v času od 13. do 13.30 ure).