• Views 19074
  • Likes
  • Rating 12345

Klinični psihologi izvajajo tudi ambulantno kliničnopsihološko dejavnost za potrebe prebivalstva širše celjske regije. Ta dejavnost vključuje psihološke preglede in različne vrste psihološke (psihoterapevtske) pomoči.

Za ambulantno obravnavo potrebujejo pacienti napotnico izbranega osebnega zdravnika ali zdravnika specialista. Na obravnavo se lahko naročijo tako, da pošljejo napotnico po pošti ali jo osebno prinesejo v specialistično ambulanto. O datumu in uri pregleda pa so obveščeni s pisnim vabilom.

Za prvi pregled se lahko naročite na enega od naslednjih načinov:

  • TELEFONSKO (pred klicem si pripravite številko E- napotnice in ZZZS številko zavarovane osebe ali EMŠO). Klice sprejemamo vsak delovni dan med 8:00 in 12:00 uro na telefonski številki 03/780-01-60.
  • PO ELEKTRONSKI POŠTI na elektronski naslov: enarocanje@pb-vojnik.si. Dopišite številko e- napotnice, ZZZS številko zavarovane osebe ali EMŠO.
  • PO POŠTI na naslov: Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, 3212 Vojnik. Pošljite kontaktne podatke pacienta in telefonsko številko, številko e-napotnice,  ZZZS številko zavarovane osebe ali EMŠO oz. potrdilo o izdaji e-napotnice.
  • OSEBNO v ambulanti psihiatrične bolnice vsak delovni dan med 8:00 in 12:00 uro.
  • E-naročanje preko portala Zvem: https://narocanje.ezdrav.si/
  • Naročanje preko spletne strani Psihiatrične bolnice Vojnik: Naročite se lahko preko kontaktnega obrazca spletne strani PB Vojnik:  https://www.pb-vojnik.si/index.php/za-paciente-in-svojce/psihiatricne-in-psiholoske-ambulante/narocanje/
Ordinacijski čas Ambulante za klinično psihologijo

Marjetka Polak, univ. dipl. psih., specialistka klinične psihologije
torek: od 15. do 17. ure
sreda: od 9. do 13. ure

Nataša Garantini, univ. dipl. psih., specialistka klinične psihologije
ponedeljek: od 8. do 12. ure in od 14. do 17.30 ure

Tomaž Lašič, univ. dipl. psih., specialist klinične psihologije
sreda: od 9. do 11.30 ure in od 13. do 17. ure

Neža Štiglic Hribernik, mag. psih., specializantka klinične psihologije
ponedeljek: od 9. do 12. ure in od 14. do 17.30 ure

Eva Markošek, mag. psih., specializantka klinične psihologije
sreda: od 9. do 12. ure in od 14. do 17.30 ure