• Views 13192
 • Likes
 • Rating 12345

Informacije v zvezi z Oddelkom za zdravljenje bolezni odvisnosti

Oddelek za zdravljenje bolezni odvisnosti (OZBO) je začasno zaprt. Vse informacije v zvezi z zdravljenjem na OZBO dobite na telefonski številki 03 7800 140 (Oddelek B).

Hvala za razumevanje.

Tatjana Jereb Žentil, dr. med., spec. psih, vodja OZBO


Popolna prepoved obiskov od 5. 11. 2021 do preklica

Spoštovani svojci in drugi obiskovalci pacientov,

 obveščamo vas, da zaradi preventivnih ukrepov od 5. 11. 2021 do preklica velja popolna prepoved obiskov na vseh oddelkih PB Vojnik.

 Hvala za razumevanje.

V. d. strokovnega direktorja Anja Cvikl Planko, dr. med., spec. psih.


5. redna seja Sveta zavoda PB Vojnik

Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik je včeraj, 29. 9. 2021, imenoval Anjo CVIKL PLANKO, dr. med., spec. psih., za v. d. strokovnega direktorja zavoda za obdobje od 10. 10. 2021 do 9. 10. 2022. Člani Sveta zavoda so na 5. redni seji sprejeli tudi noveliran načrt pripravljenosti na epidemijo in se seznanili s Strokovnim poročilom Psihiatrične bolnišnice Vojnik za leto 2020.

 


OBISK MINISTRA ZA ZDRAVJE

Janez Poklukar, minister za zdravje, je v sklopu vladnega obiska Savinjske regije v torek, 14. 9. 2021, obiskal tudi Psihiatrično bolnišnico Vojnik. Glavni temi srečanja sta bili Novogradnja v PB Vojnik in Prestrukturiranje programov v bolnišnici.

Minister za zdravje je z zanimanjem prisluhnil vodstvu bolnišnice, ki mu je predstavilo vizijo razvoja bolnišnice, ki med drugim temelji tudi na novogradnji, ki je že vključena v Strategijo razvoja PB Vojnik za obdobje 2018 – 2022 in omenjena v predlogu Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031. Zakon je pravkar v procesu sprejemanja v Državnem zboru. Z novogradnjo bi rešili večino prostorskih težav v naši bolnišnici. Te so povezane z vedno bolj aktualno problematiko psihogeriatrije z delovno terapijo, intenzivnih oddelkov, ambulantnih, lekarniških in laboratorijskih prostorov.

Minister za zdravje je povedal, da pričakuje, da bodo finančna sredstva za novogradnjo zagotovili z omenjenim Zakonom. Načeloma se je minister strinjal tudi s predlogom prestrukturiranja programov v letošnjem letu.

 

 


Izpolnjevanje in preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT (prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja)

Spoštovani,

obveščamo vas, da je v Uradnem listu RS št. 146/21 z dnem 11. 9. 2021 bil objavljen Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS CoV-2, ki določa pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, uporabo zaščitne maske na javnih krajih oziroma prostorih in medosebno razdaljo ter obvezno razkuževanje rok in prostorov. Odlok se prične uporabljati 15. 9. 2021.

Odlok v 5. členu določa, da morajo pogoj PCT za čas opravljanja dela izpolnjevati tudi vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji.

Pogoj PCT se dokazuje :

 • z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,
 • z ustreznim dokazilom o cepljenju,
 • z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače in ni starejši od 180 dni,
 • z dokazilom o prebolevnosti in ustreznim dokazilom o cepljenju, s katerim se dokazuje, da je bila oseba v razdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljena z enim odmerkom cepiva.

Izvajanje Odloka pri opravljanju zdravstvene dejavnosti naše bolnišnice v praksi pomeni, da morajo pogoj PCT izpolnjevati tudi vsi uporabniki, ki koristijo storitve v Psihiatrični bolnišnici Vojnik. V primeru dejavnosti PB Vojnik so izjeme od tega pravila:

 • zagotavljanje nujne medicinske pomoči,
 • osebe, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo odraslo osebo, ki ni sposobna sama skrbeti zase.

Izpolnjevanje pogoja PCT za uporabnike storitev se bo v bolnišnici izvajalo na vzpostavljeni vstopni točki.

Uporabnikom, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT (razen navedenih izjem), se ne dovoli uporaba storitve oziroma prisotnost pri izvajanju dejavnosti.

 

Krizni štab PB Vojnik


Razpis za delovno mesto STROKOVNEGA DIREKTORJA ZAVODA (m/ž) za štiriletno mandatno obdobje

Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik je na podlagi 32. člena Statuta Psihiatrične bolnišnice Vojnik in sklepa Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik z dnem 30. 7. 2021 razpisal delovno mesto strokovnega direktorja zavoda (m/ž) za štiriletno mandatno obdobje.

V Psihiatrični bolnišnici Vojnik že tri leta imenujemo vršilca dolžnosti za to mesto, ker nimamo zdravnika psihiatra, ki bi bil pripravljen prevzeti funkcijo strokovnega direktorja za štiriletno mandatno obdobje. Veseli bi bili vaše prijave na razpisano prosto delovno mesto, če izpolnjujete razpisne pogoje.

Nudimo vam zaposlitev v prijetnem in urejenem bivalnem okolju bolnišnice, ki po mnenju naših pacientov slovi kot najbolj prijazna psihiatrična ustanova v slovenskem prostoru.

S strokovnim direktorjem za štiriletno mandatno obdobje bi naš zavod zagotovo veliko pridobil, predvsem v smislu kontinuiranega dela za daljše obdobje, za vas pa bi bil to osebni in strokovni izziv.

Podrobnejši opis pogojev za prijavo na razpisano delovno mesto najdete na povezavi Informacije javnega značaja – Zaposlovanje.

Morebitna dodatna vprašanja naslovite na elektronski naslov tajnistvo@pb-vojnik.si.

 


4. redna seja Sveta zavoda

V sredo, 30. 6. 2021, je potekala 4. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik. Člani Sveta zavoda so potrdili Program dela in finančni načrt za leto 2021, sprejeli Načrt izvajanja izredne notranje revizije za leto 2021, direktor pa je podal informacijo o poslovanju za obdobje januar – maj 2021. Psihiatrična bolnišnica Vojnik z dnem 30. 6. 2021 razpisuje delovno mesto strokovnega direktorja zavoda (m/ž) za štiriletno mandatno obdobje.


Obiski v Psihiatrični bolnišnici Vojnik od 23. 6. 2021 do preklica

Spoštovani svojci in drugi obiskovalci pacientov,

obveščamo vas, da je s 23. 6. 2020 preklicana prepoved obiskov pacientov v Psihiatrični bolnišnici Vojnik. Obiski pacientov na oddelkih so ponovno možni na način:

INTENZIVNI MOŠKI IN INTENZIVNI ŽENSKI ODDELEK

Obiski so dovoljeni od ponedeljka do petka popoldan med 15.00 in 17.30 uro. Ob sobotah, nedeljah in praznikih so obiski dovoljeni dopoldan med 10.00 in 11.00 uro in popoldan med 15.00 in 17.00 uro.

ODDELEK B IN ODDELEK C

Obiski so dovoljeni v torek in četrtek popoldan med 16.00 in 17.00 uro in ob sobotah, nedeljah in praznikih dopoldan med 10.00 in 11.00 uro in popoldan med 15.00 in 17.00 uro.

ODELEK ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI ODVISNOSTI

Obiski so dovoljeni ob sobotah, nedeljah in praznikih med 16.15 in 16.45 uro.

Pacienta na oddelku lahko obišče ena zdrava oseba za 30 minut največ dvakrat tedensko. Obiskovalci se predhodno najavijo na oddelku po telefonu, kjer dobijo termin za obisk pacienta. Obiskovalec mora biti zdrav, ves čas obiska mora imeti masko, ki pokriva nos in usta, ob prihodu in odhodu si mora razkužiti roke, vzdrževati mora 1,5 m razdalje, upoštevati mora navodila zdravstvenega osebja.

Pacienti odprtih oddelkov in Oddelka za zdravljenje bolezni odvisnosti imajo lahko obiske v parku, vendar le po predhodni telefonski najavi na oddelku. Obisk poteka v času, ki je predviden, in po dogovoru z zdravstvenim osebjem.

Prinašanje hrane je omejeno samo na živila, ki jih ni potrebno hraniti v hladilniku in ki so količinsko primerna za enega pacienta.

Obiskovalci se morajo držati navodil zdravstvenega osebja na oddelku, ki urejajo obiske. V primeru, da se obiskovalci ne držijo navodil, ki jih dobijo, se bodo obiski izvajali pod nadzorom zdravstvenega osebja ali omejili.

Obiskovalci potrebujejo ob prihodu predložiti ustrezno potrdilo PCT (prebolel, cepljen, testiran), kar pomeni:

 • dokazilo o cepljenju proti COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema:
  • drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj 7 dni, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,
  • prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni,
  • prvega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni;
 • dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
 • potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev, ali
 • dokazila o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur,
 • dokazila o negativnem rezultatu testa HAGT, ki ni starejši od 48 ur,

Spodaj objavljeni vprašalnik si lahko obiskovalci natisnejo in izpolnijo doma in s tem skrajšajo čas vstopa skozi info kontrolno točko.

Vprašalnik za preverjanje zdravstvenega stanja pacientov svojcev pacientov in obiskovalcev PBV

Vljudno vabljeni.

 V. d. strokovnega direktorja Valentina Winkler Skaza, dr. med., spec. psih.


Predhodno preverjanje trga – vabilo za sodelovanje pri strokovnem dialogu

Psihiatrična bolnišnica Vojnik, bo letos prvič pripravila razpis za nabavo živil, pri katerem bomo upoštevali načela kratkih dobavnih verig – lokalne ponudnike in obvezni delež ekoloških živil.

Da bi lahko pripravili kvalitetno in ponudnikom zanimivo razpisno dokumentacijo, želimo v predhodnem postopku – strokovnem dialogu, pridobiti informacije o vrsti ponudnikov in kapacitetah.

V ta namen so za posamezni sklop v  nadaljevanju Vabila izdelani obrazci, katere naj zainteresirani ponudniki izpolnijo in vrnejo po elektronski ali navadni pošti.  Vse potencialne ponudnike, ki se bodo na vabilo odzvali bomo tudi obvestili o vseh nadaljnih postopkih javnega naročanja.

Dokumentacija: Vabilo za sodelovanje pri strokovnem dialogu


Prosto delovno mesto za zdravnika specialista psihiatrije

V Psihiatrični bolnišnici Vojnik se že dlje časa soočamo z velikim pomanjkanjem kadra v Zdravniški službi.

Zelo veseli bi bili vaše prijave na prosto delovno mesto. Nudimo takojšnjo zaposlitev za nedoločen čas v prijetnem in urejenem bivalnem okolju bolnišnice, ki po mnenju naših pacientov že od nekdaj slovi kot najbolj prijazna psihiatrična ustanova v slovenskem prostoru.

Vse dodatne informacije so na povezavi: zaposlovanje

Morebitna dodatna vprašanja naslovite na elektronski naslov tajnistvo@pb-vojnik.si.

Veselimo se vaše odločitve, da nas spoznate.


Older Entries »