• Views 6631
  • Likes
  • Rating 12345

Povabilo k javnemu zbiranju ponudb – parkovni traktor s priključki

Vse zainteresirane vabimo k oddaji ponudbe za rabljeno opremo – parkovni traktor s priključki. Prilagamo dokumentacijo:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

PONUDBA OBRAZEC

SLIKE TRAKTORJA IN OPREME


Dan košnje v parku Psihiatrične bolnišnice Vojnik

V sodelovanju s službo Delovne terapije in Preskrbovalno vzdrževalnimi enotami smo v Psihiatrični bolnišnici Vojnik organizirali tradicionalni, tokrat že 13. košnji dan.

Sv. Anton, “prvi kosec”, goduje 13. junija, in zato je bila ravno na ta dan v parku bolnišnice pod strokovnim vodstvom izvedena ročna košnja travnika, katere so se z veseljem udeležili zaposleni in naši pacienti.

Prikazano je bilo nekoč standardno opravilo na podeželju in ob žvižganju kos je zapela tudi harmonika.

 


11. redna seja Sveta zavoda PB Vojnik

Na 11. redni seji Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik, ki je potekala 21. 3. 2019, so člani sprejeli Letno poročilo za leto 2018, Program dela in finančni načrt za leto 2019, Poročilo o izvedbi notranjega revidiranja za leto 2018 in Revizijski načrt za leto 2019.


Mednarodna standarda kakovosti v Psihiatrični bolnišnici Vojnik

V Psihiatrični bolnišnici Vojnik že nekaj let delamo v skladu s pridobljenima mednarodnima standardoma kakovosti – AACI International Accreditation Standard V4.3 in ISO 9001:2015.

Ponosni smo, da smo po uspešno opravljeni reakreditacijski presoji 14. 3. 2019 prejeli certifikat standarda kakovosti AACI za obdobje naslednjih treh let, hkrati pa smo obnovili ISO standard kakovosti.

Verjamemo, da je dvigovanje kakovosti našega dela dobro za naše paciente in za zaposlene.


Srečanje upokojenih sodelavcev Psihiatrične bolnišnice Vojnik

Tudi letos smo bili iskreno veseli vseh upokojenih sodelavcev, ki so se odzvali na naše že tradicionalno povabilo in nas prišli obiskat včeraj, 24. 1. 2019. V vlogi v. d. strokovnega direktorja jih je pozdravil Daniel Lajlar, dr. med., spec. psih., v nadaljevanju pa so jih zabavali člani folklorne skupine Šmartno v Rožni dolini in mladi muzikantje iz okolice Velenja. Spet smo si imeli veliko za povedati in ob slovesu smo si obljubili, da se čez leto dni zopet vidimo.


Namera o oddaji nepremičnine

Psihiatrična bolnišnica Vojnik oddaja v najem nepremičnino – kiosk za namen prodaje določenih potrebščin. Več informacij najdete v priloženem dopisu:
Namera o oddaji nepremičnine – kiosk za paciente in obiskovalce


Udeležba na 13. športnih bolnišničnih igrah

V okviru Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije so 29. septembra 2018  potekale 13. športne bolnišnične igre. Odvijale so se na Bledu in sodelovalo več kot 800 tekmovalk in tekmovalcev iz celotne Slovenije.

Z namenom krepitve vezi med zaposlenimi, športnega udejstvovanja in zabave se je iz Psihiatrične bolnišnice Vojnik iger udeležilo 10 udeležencev, ki so nastopili v treh disciplinah: tenisu, odbojki na mivki in nogometu.

Tekmovanje je potekalo v prijetnem, športnem duhu in v vseh disciplinah so naši predstavniki zabeležili dobre rezultate, odlični pa so bili v nogometu, kjer je nogometna ekipa Psihiatrične bolnišnice Vojnik med 22 sodelujočimi ekipami dosegla 1. mesto.

Iskrene čestitke!


10. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

V sredo, 3. oktobra 2018, je potekala 10. redna seja Sveta zavoda PB Vojnik. Člani Sveta zavoda so se seznanili s Poročilom o poslovanju in realizaciji programa dela in finančnega načrta v obdobju januar – junij 2018 in potrdili Rebalans programa dela in finančnega načrta za leto 2018. V nadaljevanju seje so člani Sveta zavoda potrdili Načrt ukrepov za izvajanje standardov in normativov dela zdravnikov do 31. 12. 2025 in časovnico za njihovo uveljavitev.


Namera za prodajo nepremičnin

JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik OBJAVLJA NAMERO za prodajo nepremičnin. Vsi zainteresirani kupci se lahko podrobneje o tem seznanite na naši spletni strani pod rubriko Informacije javnega značaja – Javni razpisi.


9. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

Člani Sveta zavoda PB Vojnik so na 9. redni seji dne 23. 5. 2018 po predstavitvi kandidatov, razpravi in glasovanju soglasno sprejeli sklep, da se za direktorja zavoda imenuje Marjan Javornik, univ. dipl. ekon.

Vlada Republike Slovenije je 30. 5. 2018 na dopisni seji sprejela sklep, da soglaša z imenovanjem Marjana Javornika za direktorja javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik za mandatno dobo štirih let.


Older Entries »