• Views 5650
  • Likes
  • Rating 12345

Srečanje upokojenih sodelavcev Psihiatrične bolnišnice Vojnik

Tudi letos smo bili iskreno veseli vseh upokojenih sodelavcev, ki so se odzvali na naše že tradicionalno povabilo in nas prišli obiskat včeraj, 24. 1. 2019. V vlogi v. d. strokovnega direktorja jih je pozdravil Daniel Lajlar, dr. med., spec. psih., v nadaljevanju pa so jih zabavali člani folklorne skupine Šmartno v Rožni dolini in mladi muzikantje iz okolice Velenja. Spet smo si imeli veliko za povedati in ob slovesu smo si obljubili, da se čez leto dni zopet vidimo.


Namera o oddaji nepremičnine

Psihiatrična bolnišnica Vojnik oddaja v najem nepremičnino – kiosk za namen prodaje določenih potrebščin. Več informacij najdete v priloženem dopisu:
Namera o oddaji nepremičnine – kiosk za paciente in obiskovalce


Udeležba na 13. športnih bolnišničnih igrah

V okviru Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije so 29. septembra 2018  potekale 13. športne bolnišnične igre. Odvijale so se na Bledu in sodelovalo več kot 800 tekmovalk in tekmovalcev iz celotne Slovenije.

Z namenom krepitve vezi med zaposlenimi, športnega udejstvovanja in zabave se je iz Psihiatrične bolnišnice Vojnik iger udeležilo 10 udeležencev, ki so nastopili v treh disciplinah: tenisu, odbojki na mivki in nogometu.

Tekmovanje je potekalo v prijetnem, športnem duhu in v vseh disciplinah so naši predstavniki zabeležili dobre rezultate, odlični pa so bili v nogometu, kjer je nogometna ekipa Psihiatrične bolnišnice Vojnik med 22 sodelujočimi ekipami dosegla 1. mesto.

Iskrene čestitke!


10. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

V sredo, 3. oktobra 2018, je potekala 10. redna seja Sveta zavoda PB Vojnik. Člani Sveta zavoda so se seznanili s Poročilom o poslovanju in realizaciji programa dela in finančnega načrta v obdobju januar – junij 2018 in potrdili Rebalans programa dela in finančnega načrta za leto 2018. V nadaljevanju seje so člani Sveta zavoda potrdili Načrt ukrepov za izvajanje standardov in normativov dela zdravnikov do 31. 12. 2025 in časovnico za njihovo uveljavitev.


Namera za prodajo nepremičnin

JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik OBJAVLJA NAMERO za prodajo nepremičnin. Vsi zainteresirani kupci se lahko podrobneje o tem seznanite na naši spletni strani pod rubriko Informacije javnega značaja – Javni razpisi.


9. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

Člani Sveta zavoda PB Vojnik so na 9. redni seji dne 23. 5. 2018 po predstavitvi kandidatov, razpravi in glasovanju soglasno sprejeli sklep, da se za direktorja zavoda imenuje Marjan Javornik, univ. dipl. ekon.

Vlada Republike Slovenije je 30. 5. 2018 na dopisni seji sprejela sklep, da soglaša z imenovanjem Marjana Javornika za direktorja javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik za mandatno dobo štirih let.


Svetovni dan gibanja

10. maja obeležujemo Svetovni dan gibanja, katerega namen je spodbujanje telesne dejavnosti in zviševanje deleža telesno dejavnega prebivalstva. Delovna terapija Psihiatrične bolnišnice Vojnik je pripravila različne aktivnosti, ki so se na ta dan odvijale v parku bolnišnice. Pri izvedbi so sodelovali zaposleni in zunanji sodelavci. Pacienti so lahko spoznali osnove joge, katere je predstavil Tine Kovačič iz Centra joge Celje, Drago Adamič, osebni trener iz podjetja Sportfit je pripravil različne vadbe na blazinah, zumbo so plesali z inštruktorico Nino Hriberšek. Pacienti so imeli možnost igrati košarko, preizkusiti vadbo na velikih žogah in balinati na novem balinišču. V parku je bil pripravljen labirint, predstavljene so bile tudi osnove nordijske hoje.

Odziv pacientov in zaposlenih na aktivno preživeto dopoldne je bil zelo pozitiven. Enotno mnenje vseh je, da tovrstna prireditev postane tradicionalna.


8. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

V četrtek, 15. 3. 2018, je potekala 8. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik. Člani Sveta zavoda so obravnavali in potrdili Letno poročilo za leto 2017 in Program dela in finančni načrt za leto 2018. Seznanili so se s Poročilom o izvedbi notranjega revidiranja za leto 2017 in obravnavali problematiko Dvorca Gutenbuchel. Na seji je bil sprejet tudi sklep, da se izvede razpis za direktorja Psihiatrične bolnišnice Vojnik.


SVETOVNI DAN DELOVNE TERAPIJE 2017 V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI VOJNIK

Obveščaj! Navdušuj! Vplivaj!

Pod geslom letošnjega svetovnega dne delovne terapije smo v Psihiatrični bolnišnici Vojnik pripravili dogodek, s katerim smo želeli OBVESTITI: da je jutranja aktivacija potrebna za naše telo, NAVDUŠITI: da se da jutranjo telovadbo izvesti na zabaven način in tako lahko nasmejani in dobro razpoloženi začnemo dan,  VPLIVATI: da se je potrebno redno in vsakodnevno gibati.

Delovne terapevtke smo skupaj s pacienti odprtih oddelkov imele jutranjo telovadbo, ki je tekla v taktu dobre glasbe. Na ta način smo skupaj zakorakali, se razgibali v praznični dan, 27.oktober.

Dogodek se je nadaljeval v prostorih, kjer potekajo gospodinjske aktivnosti. Tam so pacienti in pacientke sprejemnih oddelkov spekli palačinke, s katerimi so se tudi posladkali.

Že pred samim dogodkom smo pripravili tudi plakate, s katerimi smo predstavili naše aktivnosti in predvsem namen izvajanja teh aktivnosti.


Strokovno srečanje v Psihiatrični bolnišnici Vojnik

V petek, 13. oktobra 2017, smo v Psihiatrični bolnišnici Vojnik v okviru dneva duševnega zdravja organizirali strokovno srečanje na temo Nujna stanja v psihiatriji. Predavali so zdravniki psihiatri, zaposleni v naši bolnišnici.

Povabili smo specialiste in specializante družinske in urgentne medicine oziroma vse zdravnike, ki se pogosteje srečujejo s polimorbidnimi pacienti. Odziv na vabilo je bil dober in strokovno srečanje je v celoti uspelo.


Older Entries »