• Views 15905
  • Likes
  • Rating 12345

Srečanje upokojenih sodelavk in sodelavcev naše bolnišnice

V četrtek, 26. januarja 2023, smo po dveh letih, ko se nismo srečali, zaposleni z veseljem spet medse sprejeli naše upokojence. Najprej sta jih pozdravila v. d. direktorja Albin Apotekar in strokovna direktorica Anja Cvikl Planko. Sledil je kratek kulturni program, ko nam je srca ogrela Vesna Sauvage in so nam na dušo popihali Arclinski fantje.Kot se za 30. rojstni dan samostojnega javnega zavoda PB Vojnik spodobi, smo imeli tudi torto, v katero je prvi simbolično zarezal naš dolgoletni direktor Daniel Lajlar. Sledilo je prijetno druženje in kasneje slovo z obljubami, da se drugo leto spet vidimo.


Obiskal nas je Božiček

V Psihiatrični bolnišnici Vojnik želimo pacientom in zaposlenim polepšati dneve in jih obogatiti z vzdušjem, ki ga prinaša veseli december. Zato se je nekaj nadobudnih, igrivih zaposlenih zbralo v Božičkov odbor. Osnovna naloga odbora je bila pričarati nasmeh na obraze otrokom zaposlenih do 10. leta starosti. Veseli smo, da nam je to v sredo, 14. decembra 2022, s skupnimi močni celotne hiše in mnogih zaposlenih v naši ustanovi, tudi uspelo. Pokazali smo, da skupaj zmoremo pripraviti lep dogodek, dokaz za to so vse tiste drobne iskrice v očeh otrok.

 

 


Dan delovne terapije

27. oktobra obeležujemo svetovni dan delovne terapije. Tako v splošni, kot tudi v strokovni javnosti naš poklic še vedno ni poznan tako, kot bi si želeli.

Kdo ste delovni terapevti, kaj počnete? So še vedno pogosta vprašanja, ki jih dobimo, ko povemo kaj smo po poklicu.  Delovni terapevti smo zdravstveni delavci, ki pomagamo posamezniku kljub bolezni živeti samostojno, polno in zadovoljno življenje. Delujemo na vseh področjih človekovega delovanja, tako pri skrbi zase, delu, prostemu času in vključevanju v družbo. In kljub temu, da smo še vedno precej nepoznani, nas poznajo dobro naši uporabniki in to je tudi tisto, kar nam daje zadovoljstvo in veliko šteje.

V Psihiatrični bolnišnici Vojnik smo delovne terapevtke enakovredne članice multidisciplinarnega tima in aktivno sodelujemo v procesu zdravljenja, vključujemo se v večino oddelčnih aktivnosti in vodimo številne svoje aktivnosti.

Cilj delovne terapije v naši bolnišnici je, da se pacienti počutijo dobro v procesu zdravljenja, pomagamo jim pri pridobivanju in ohranjanju spretnosti. Aktivnosti, ki jih izvajajo so smiselne in namenske, zato pozitivno vplivajo na njihovo počutje. Le te omogočajo, da lažje preusmerjajo misli, trenirajo koncentracijo, spomin in pozornost, dobijo občutek, da  kljub bolezni še precej stvari zmorejo in si na ta način postopno gradijo boljšo samopodobo in pridobivajo na samozavesti.

Ker nam je stroka pomembna in imamo radi svoj poklic, ga vsako leto ob Svetovnem dnevu delovne terapije obeležimo na svoj način. Letos smo pacientom ponudili drugačne aktivnosti, takšne, ki jih običajno nimajo na urniku. Pacientke intenzivnega ženskega oddelka so se učile  plesati kavbojski ples, pacienti intenzivnega moškega oddelka pa osnove nordijske hoje. Oddelek B se je vključil v skupino z elementi drama terapije, oddelek C  pa se je preizkusil na plesnih vajah. Oddelek za zdravljenje bolezni odvisnosti se je vključil v delavnico delovne terapije s pomočjo glasbe, Oddelek za gerontopsihiatrijo  pa se je vključil v delavnico sproščanja in zavedanja telesa. Oddelek dnevnega hospitala se je preizkusil v ustvarjalnih delavnicah.   Delovne terapevtke smo bile z izvedbo malo drugačnega dneva zadovoljne, še bolj pa so bili zadovoljni naši pacienti.

 

Urška Pocajt Sumrak

 


10. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

Včeraj, 4. 10. 2022, je potekala 10. redna seja, na kateri so člani Sveta zavoda imenovali Anjo Cvikl Planko, dr. med., spec. psih., za strokovno direktorico Psihiatrične bolnišnice Vojnik za štiriletno mandatno obdobje.

Svet zavoda je med drugim obravnaval tudi vsebino Zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje stabilnosti zdravstvenega sistema, se seznanil s Poročilom o poslovanju in realizaciji programa dela in finančnega načrta v obdobju januar – junij 2022 in s Strokovnim poročilom bolnišnice za leto 2021.

 


Mario Dremšak, prejemnik Srebrnega znaka

Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Celje vsako leto ob svetovnem dnevu medicinskih sester podeli tri Srebrne znake svojim najbolj zaslužnim članom za posebne dosežke na področju zdravstvene nege.

Letos  je srebrni znak prejel Mario Dremšak, mag. manag., dipl. zn., pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege, ki to nalogo v naši bolnišnici opravlja od 1. 7. 2020. Mario Dremšak je pri svojem delu korekten, konstruktiven in zelo strokoven. Je vodja, ki vodi z zgledom. Vedno je pripravljen tudi priskočiti na pomoč in ko je potrebno, poprime za vsako delo v naši bolnišnici.

Poleg tega aktivno sodeluje pri razvoju kakovosti in varnosti naših bolnikov ter je vodja bolnišnične Komisije za kakovost. Je  mentor študentom zdravstvene nege, aktivno sodeluje z Visoko zdravstveno šolo v Celju, kjer je koordinator za področje zdravstvene nege za mentalno zdravje. Ves čas stremi k izboljšanju zdravstvene nege z inovativnimi pristopi. Tako je bil med drugim že pred leti idejni vodja za pripravo ter uveljavitev elektronskega načrta zdravstvene nege na nivoju naše bolnišnice. Še najbolj pomembno pa je to, da je kljub težkim delovnim razmeram zaradi epidemije uspel svoje delavce dobro povezati in se je pod njegovim vodenjem zdravstvene nege razvila dobra organizacijska klima v celotni bolnišnici.

Mariu Dremšku iskreno čestitamo za osvojeno priznanje.


Obiski v Psihiatrični bolnišnici Vojnik

Spoštovani svojci in drugi obiskovalci pacientov,

obveščamo vas, da je preklicana prepoved obiskov pacientov v Psihiatrični bolnišnici Vojnik.

Za obisk se ni potrebno predhodno najaviti. Obiski potekajo v parku. Čas obiskov je prilagojen programu, ki poteka na posameznem oddelku. Obiskovalec mora biti zdrav, upoštevati mora navodila zdravstvenega osebja.

Vljudno vabljeni.

v.d. strokovnega direktorja

Anja Cvikl Planko, dr. med., spec. psih.


8. redna seja Sveta zavoda PB Vojnik

V sredo, 20. 4. 2022, je potekala 8. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik.

Člani Sveta zavoda so ugotovili, da nihče od obeh kandidatov, ki sta se na seji predstavila, ni izbran za direktorja/direktorico zavoda.

Zaradi neuspešnega razpisa za direktorja Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik ponovi razpis za prosto delovno mesto direktorja zavoda za naslednje štiriletno mandatno obdobje. Razpis bo objavljen 6. 5. 2022 v Uradnem listu Republike Slovenije, v prostorih in na spletnih straneh Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije, v časniku Delo in na spletni strani Psihiatrične bolnišnice Vojnik.

 


Potek obiskov v Psihiatrični bolnišnici Vojnik od 1. 4. 2022 do preklica

Spoštovani svojci in drugi obiskovalci pacientov,

obveščamo vas, da je s 1. 4. 2022 preklicana prepoved obiskov pacientov v Psihiatrični bolnišnici Vojnik.

Obiskovalci se predhodno najavijo na oddelku po telefonu, kjer dobijo termin za obisk pacienta in ostala navodila. Pacienta lahko obišče ena zdrava oseba za 30 minut dnevno. Obiskovalec mora biti zdrav, ob prihodu si mora razkužiti roke in izpolniti epidemiološki vprašalnik, ves čas obiska mora imeti masko, ki pokriva nos in usta, vzdrževati mora 1,5 m razdalje, upoštevati mora navodila zdravstvenega osebja.

Prinašanje hrane je omejeno samo na živila, ki jih ni potrebno hraniti v hladilniku in ki so količinsko primerna za enega pacienta.

Obiskovalci se morajo držati navodil zdravstvenega osebja na oddelku, ki urejajo obiske. V primeru, da se obiskovalci ne držijo navodil, ki jih dobijo, se bodo obiski izvajali pod nadzorom zdravstvenega osebja ali omejili.

Spodaj objavljeni vprašalnik si lahko obiskovalci natisnejo in izpolnijo doma in s tem skrajšajo čas vstopa skozi info kontrolno točko.

Vprašalnik za preverjanje zdravstvenega stanja pacientov svojcev pacientov in obiskovalcev PBV

Vljudno vabljeni

v.d. strokovnega direktorja

Anja Cvikl Planko, dr. med., spec. psih.


7. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

V četrtek, 17. 3. 2022, je potekala 7. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik.

Člani so sprejeli Letno poročilo za leto 2021.

Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik razpisuje delovno mesto direktorja zavoda (m/ž) za štiriletno mandatno obdobje. Pogoji za opravljanje dela: najmanj univerzitetna izobrazba,najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljavskimi znanji,predložitev programa dela in razvoja zavoda za mandatno obdobje. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi s polnim delovnim časom za 40 ur na teden.


Prireditev ob dnevu žena “KO GOVORIJO ČRTE, BARVE IN DREVESA”

V Psihiatrični bolnišnici Vojnik je 8. marca, ob dnevu žena, potekala prireditev KO GOVORIJO ČRTE, BARVE IN DREVESA.

V uvodnem nagovoru je direktor Marjan Javornik pozdravil prisotne in izrazil ponos, da naša bolnišnica premore vse vrste umetnikov. Povedal je, da nam moč in posebnost daje tudi sposobnost, da se znamo pošalit na lasten račun.

V nadaljevanju je Mariu Dremšku, pomočniku direktorja za področje zdravstvene nege, podelil spominski znak za požrtvovalnost v boju proti COVID-19 Vlade Republike Slovenije. Druga prejemnica tega priznanja, psihiatrinja Valentina Winkler Skaza, je bila odsotna.

Psihiatrinja Metoda Vidmar Vengust je predstavila svoj nedavno izdan knjižnji prvenec Drevesa govorijo. V pogovoru z v. d. strokovnega direktorja Anjo Cvikl Planko nam je avtorica povedala nekaj o nastajanju knjige in na koncu prebrala še kratek odlomek.

Na kocu se je zgodila še razstava, ki smo jo zaposleni že nekaj časa nestrpno pričakovali. Umetnika Urška Poček in Bori Zupančič sta nas popeljala skozi njuno likovno ustvarjanje z naslovom Črte in barve govorijo.

Urškine karikature so ustvarjene na podlagi hudomušnih zgodbic iz interierjev vojniške psihiatrije. Sleherna karikatura ima svojo zgodbo, ki jo je ob ogledu razstave avtorica z veseljem podelila z nami.

Borijeve kontraparalelne karikature se po njegovem mnenju dotikajo kulturno-političnih eksterierjev iz splošne psihiatrije našega sveta. Pravi, da lahko, da se moti. Rešuje ga to, da je v Psihiatrični bolnišnici Vojnik.

Dogodek je povezovala Petra Lajlar, delovna terapevtka, ki je skupaj s svojimi kolegicami in kolegi poskrbela za lepo izpeljano prireditev.

Razstava karikatur bo na ogled tudi v prihodnje, vendar je zaradi trenutnih okoliščin le interne narave.


Older Entries »