• Views 17004
  • Likes
  • Rating 12345

13. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

Včeraj, 10. 5. 2023, je potekala 13. redna seja Sveta zavoda, na kateri so se člani seznanili s Poročilom o izvajanju zdravstvenih storitev in s Poročilom o čakalnih dobah. Seznanili so se tudi s končnim poročilom o izvedeni notranji reviziji upravljanja čakalnih seznamov in čakalnih dob.

Člani Sveta zavoda so sprejeli Statut bolnišnice in potrdili noveliran Zahtevek za investicijska vlaganja v letih 2021 do 2031.

Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik je imenoval v. d. direktorja Albina Apotekarja za čas od 1. 6. 2023 do zaključka postopka imenovanja novega direktorja/direktorice zavoda oziroma za največ eno leto.


12. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

Včeraj, 9. 3. 2023, je potekala 12. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik. Člani Sveta zavoda so med drugim sprejeli Letno poročilo za 2022 in Program dela in finančni načrt za leto 2023.


11. redna seja Sveta zavoda PB Vojnik

Včeraj, 21. 2. 2023, je potekala 11. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik. Člani so se seznanili s pozitivnim mnenjem revizorjev iz Računskega sodišča RS, ki so pregledali izplačevanje dodatkov zaradi epidemije COVID-19 v naši bolnišnici. Med drugim so se seznanili tudi s končnim poročilom o izvedeni notranji reviziji poslovanja zavoda in o čakalnih dobah.


Srečanje upokojenih sodelavk in sodelavcev naše bolnišnice

V četrtek, 26. januarja 2023, smo po dveh letih, ko se nismo srečali, zaposleni z veseljem spet medse sprejeli naše upokojence. Najprej sta jih pozdravila v. d. direktorja Albin Apotekar in strokovna direktorica Anja Cvikl Planko. Sledil je kratek kulturni program, ko nam je srca ogrela Vesna Sauvage in so nam na dušo popihali Arclinski fantje.Kot se za 30. rojstni dan samostojnega javnega zavoda PB Vojnik spodobi, smo imeli tudi torto, v katero je prvi simbolično zarezal naš dolgoletni direktor Daniel Lajlar. Sledilo je prijetno druženje in kasneje slovo z obljubami, da se drugo leto spet vidimo.


Obiskal nas je Božiček

V Psihiatrični bolnišnici Vojnik želimo pacientom in zaposlenim polepšati dneve in jih obogatiti z vzdušjem, ki ga prinaša veseli december. Zato se je nekaj nadobudnih, igrivih zaposlenih zbralo v Božičkov odbor. Osnovna naloga odbora je bila pričarati nasmeh na obraze otrokom zaposlenih do 10. leta starosti. Veseli smo, da nam je to v sredo, 14. decembra 2022, s skupnimi močni celotne hiše in mnogih zaposlenih v naši ustanovi, tudi uspelo. Pokazali smo, da skupaj zmoremo pripraviti lep dogodek, dokaz za to so vse tiste drobne iskrice v očeh otrok.

 

 


Dan delovne terapije

27. oktobra obeležujemo svetovni dan delovne terapije. Tako v splošni, kot tudi v strokovni javnosti naš poklic še vedno ni poznan tako, kot bi si želeli.

Kdo ste delovni terapevti, kaj počnete? So še vedno pogosta vprašanja, ki jih dobimo, ko povemo kaj smo po poklicu.  Delovni terapevti smo zdravstveni delavci, ki pomagamo posamezniku kljub bolezni živeti samostojno, polno in zadovoljno življenje. Delujemo na vseh področjih človekovega delovanja, tako pri skrbi zase, delu, prostemu času in vključevanju v družbo. In kljub temu, da smo še vedno precej nepoznani, nas poznajo dobro naši uporabniki in to je tudi tisto, kar nam daje zadovoljstvo in veliko šteje.

V Psihiatrični bolnišnici Vojnik smo delovne terapevtke enakovredne članice multidisciplinarnega tima in aktivno sodelujemo v procesu zdravljenja, vključujemo se v večino oddelčnih aktivnosti in vodimo številne svoje aktivnosti.

Cilj delovne terapije v naši bolnišnici je, da se pacienti počutijo dobro v procesu zdravljenja, pomagamo jim pri pridobivanju in ohranjanju spretnosti. Aktivnosti, ki jih izvajajo so smiselne in namenske, zato pozitivno vplivajo na njihovo počutje. Le te omogočajo, da lažje preusmerjajo misli, trenirajo koncentracijo, spomin in pozornost, dobijo občutek, da  kljub bolezni še precej stvari zmorejo in si na ta način postopno gradijo boljšo samopodobo in pridobivajo na samozavesti.

Ker nam je stroka pomembna in imamo radi svoj poklic, ga vsako leto ob Svetovnem dnevu delovne terapije obeležimo na svoj način. Letos smo pacientom ponudili drugačne aktivnosti, takšne, ki jih običajno nimajo na urniku. Pacientke intenzivnega ženskega oddelka so se učile  plesati kavbojski ples, pacienti intenzivnega moškega oddelka pa osnove nordijske hoje. Oddelek B se je vključil v skupino z elementi drama terapije, oddelek C  pa se je preizkusil na plesnih vajah. Oddelek za zdravljenje bolezni odvisnosti se je vključil v delavnico delovne terapije s pomočjo glasbe, Oddelek za gerontopsihiatrijo  pa se je vključil v delavnico sproščanja in zavedanja telesa. Oddelek dnevnega hospitala se je preizkusil v ustvarjalnih delavnicah.   Delovne terapevtke smo bile z izvedbo malo drugačnega dneva zadovoljne, še bolj pa so bili zadovoljni naši pacienti.

 

Urška Pocajt Sumrak

 


10. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

Včeraj, 4. 10. 2022, je potekala 10. redna seja, na kateri so člani Sveta zavoda imenovali Anjo Cvikl Planko, dr. med., spec. psih., za strokovno direktorico Psihiatrične bolnišnice Vojnik za štiriletno mandatno obdobje.

Svet zavoda je med drugim obravnaval tudi vsebino Zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje stabilnosti zdravstvenega sistema, se seznanil s Poročilom o poslovanju in realizaciji programa dela in finančnega načrta v obdobju januar – junij 2022 in s Strokovnim poročilom bolnišnice za leto 2021.

 


Mario Dremšak, prejemnik Srebrnega znaka

Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Celje vsako leto ob svetovnem dnevu medicinskih sester podeli tri Srebrne znake svojim najbolj zaslužnim članom za posebne dosežke na področju zdravstvene nege.

Letos  je srebrni znak prejel Mario Dremšak, mag. manag., dipl. zn., pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege, ki to nalogo v naši bolnišnici opravlja od 1. 7. 2020. Mario Dremšak je pri svojem delu korekten, konstruktiven in zelo strokoven. Je vodja, ki vodi z zgledom. Vedno je pripravljen tudi priskočiti na pomoč in ko je potrebno, poprime za vsako delo v naši bolnišnici.

Poleg tega aktivno sodeluje pri razvoju kakovosti in varnosti naših bolnikov ter je vodja bolnišnične Komisije za kakovost. Je  mentor študentom zdravstvene nege, aktivno sodeluje z Visoko zdravstveno šolo v Celju, kjer je koordinator za področje zdravstvene nege za mentalno zdravje. Ves čas stremi k izboljšanju zdravstvene nege z inovativnimi pristopi. Tako je bil med drugim že pred leti idejni vodja za pripravo ter uveljavitev elektronskega načrta zdravstvene nege na nivoju naše bolnišnice. Še najbolj pomembno pa je to, da je kljub težkim delovnim razmeram zaradi epidemije uspel svoje delavce dobro povezati in se je pod njegovim vodenjem zdravstvene nege razvila dobra organizacijska klima v celotni bolnišnici.

Mariu Dremšku iskreno čestitamo za osvojeno priznanje.


Obiski v Psihiatrični bolnišnici Vojnik

Spoštovani svojci in drugi obiskovalci pacientov,

obveščamo vas, da je preklicana prepoved obiskov pacientov v Psihiatrični bolnišnici Vojnik.

Za obisk se ni potrebno predhodno najaviti. Obiski potekajo v parku. Čas obiskov je prilagojen programu, ki poteka na posameznem oddelku. Obiskovalec mora biti zdrav, upoštevati mora navodila zdravstvenega osebja.

Vljudno vabljeni.

v.d. strokovnega direktorja

Anja Cvikl Planko, dr. med., spec. psih.


8. redna seja Sveta zavoda PB Vojnik

V sredo, 20. 4. 2022, je potekala 8. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik.

Člani Sveta zavoda so ugotovili, da nihče od obeh kandidatov, ki sta se na seji predstavila, ni izbran za direktorja/direktorico zavoda.

Zaradi neuspešnega razpisa za direktorja Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik ponovi razpis za prosto delovno mesto direktorja zavoda za naslednje štiriletno mandatno obdobje. Razpis bo objavljen 6. 5. 2022 v Uradnem listu Republike Slovenije, v prostorih in na spletnih straneh Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije, v časniku Delo in na spletni strani Psihiatrične bolnišnice Vojnik.

 


Older Entries »