• Views 20088
  • Likes
  • Rating 12345

SVETOVNI DAN ZDRAVJA IN TEMATSKI PARK v Psihiatrični bolnišnici Vojnik

Vsako leto 7. aprila obeležimo svetovni dan zdravja. Letos smo za naše paciente pripravili »TEMATSKI PARK«, ki je sestavljen iz štirih različnih tem oz. poti. V našem parku se nahaja dihalna pot, aktivna pot, 200 metrov dolg krog za hojo in bralni kotiček. Tematski park smo ustvarili z namenom, da paciente vzpodbudimo k aktivnemu preživljanju prostega časa in jim tako omogočimo še kvalitetnejšo hospitalizacijo.

Dihalno pot sestavljajo različne dihalne vaje in vaje čuječnosti, katere lahko pacienti uporabljajo za sproščanje, izboljšanje pozornosti in izboljšanje funkcije pljuč. Aktivno pot sestavljajo vaje za krepitev mišične moči in izboljšanje gibljivosti celega telesa.Hoja je pomembna za zdravo življenje vsakega posameznika. Z 200 metrskim krogom želimo paciente vzpodbuditi in motivirati.V bralnem kotičku lahko pacienti preberejo različne knjige ali revije.

Ponosni smo na lepo urejen park bolnišnice in želimo, da ga pacienti obiščejo kar se da pogosto in da so aktivni.


2. redna seja Sveta zavoda PB Vojnik

Danes, 4. 3. 2024, so se člani Sveta zavoda med drugim seznanili tudi z vsebino in nato sprejeli dva pomembna dokumenta za Psihiatrično bolnišnico Vojnik in sicer Letno poročilo za leto 2023 in Program dela in finančni načrt za leto 2024.

 


1. redna seja Sveta zavoda PB Vojnik

Dne 23. 2. 2024, je potekala prva redna seja Sveta zavoda. Člani Sveta zavoda so med drugim na predlog  Komisije  za  ugotavljanje  upravičenosti  odpisa  osnovnih  sredstev  in  drobnega  inventarja  v  okviru  osnovnih  sredstev  sprejeli predlog za  izločitev  neuporabnih  osnovnih  sredstev  in  drobnega  inventarja, seznanili so se s sklenjenimi podjemnimi pogodbami v letu 2023 in z izdanimi soglasji Psihiatrične bolnišnice Vojnik zdravstvenim delavcem za delo izven matične ustanove v letu 2023. Prejeli so informacijo o čakalnih dobah na dan 31. 1. 2024. Svet  zavoda  Psihiatrične  bolnišnice  Vojnik je sprejel tudi sklep, da soglaša z Izjavo upravljalca nepremičnin, ki jo je podal v. d. direktorja Albin Apotekar in se strinja s prenosom lastninske kot upravljavske pravice nepremičnin, ležečih v katastrski občini 949 RAVNE na Občino Šoštanj.

 

 

 

 


Pustovanje v Psihiatrični bolnišnici Vojnik

Na pustni torek so nas obiskale maškare iz naše enote Delovna terapija. Bili so krasni in glasni, predvsem pa so narisali nasmehe na obraze nam, zaposlenim, kakor tudi pacientom.


Tradicionalno srečanje upokojenih sodelavk in sodelavcev

V četrtek, 18. 1. 2024, smo organizirali tradicionalno srečanje naših upokojencev. Tokrat smo gostili tudi pevce Mešanega vokalnega kvarteta Shalom, člane Kulturnega društva Lubečna, ki ga vodi Aleš Kolšek. Po kulturnem programu smo se zaposleni z upokojenimi sodelavci in sodelavkami radi družili in obujali spomine.


Konstitutivna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

Danes, 11. 1. 2024, je v Psihiatrični bolnišnici Vojnik potekala konstitutivna seja Sveta zavoda. Za predsednika Sveta zavoda je bil s strani članov imenovan Simon Zore, predstavnik ustanovitelja, za namestnico predsednika pa Urška Poček, predstavnica zaposlenih.Ostali člani Sveta zavoda so: Albina Benko, predstavnica ustanovitelja, Žiga Barbarič, predstavnik ustanovitelja, Zdenka Ploj, predstavnica ustanovitelja, danes odsotna mag. Jožefa Berghaus, predstavnica zavarovancev, Matejka Štravs, predstavnica uporabnikov.

Novoimenovani člani Sveta zavoda PB Vojnik so na seji obravnavali Poročilo o čakalnih dobah na dan 31. 12. 2023 in Načrt izvajanja notranje revizije za leto 2024. Z vodstvom in strokovnimi sodelavci bolnišnice so dogovorili okvirni načrt aktivnosti za čim bolj uspešno in tekoče delo.


Voščilo


Božiček v Psihiatrični bolnišnici Vojnik

V Psihiatrični bolnišnici Vojnik želimo v mesecu decembru našim pacientom in tudi zaposlenim pričarati kar se da praznično vzdušje. Med drugimi aktivnostmi se je ponovno zbral Božičkov odbor, ki ga sestavlja nekaj pridnih sodelavk in sodelavcev. V torek, 12. 12. 2023, je otroke zaposlenih obiskal božiček. Najprej so si pogledali igrano pravljico, potem pa od božička prejeli darila. Vse v dvorani, majhne in velike, je zajelo toplo, praznično razpoloženje.


Svetovni dan fizioterapije

SVETOVNI DAN FIZIOTERAPIJE

8. SEPTEMBER

Svetovni dan fizioterapije, znak enotnosti in solidarnosti do poklica, vsako leto obeležujemo 8. septembra. Predstavlja priložnost, da tako laična kot strokovna javnost bolje spozna poklic fizioterapevta.

Fizioterapija je zdravstvena stroka, ki sodi v vejo fizikalne medicine in rehabilitacije in je sestavni del zdravstvene oskrbe na vseh področjih zdravstvenega varstva, kot so promocija in varovanje zdravja, preventiva, zdravljenje, habilitacija in rehabilitacija. Prav tako upošteva telesne, psihološke, čustvene in socialne dejavnike. Fizioterapevti skušajo posamezniku povrniti osnovne gibalne funkcije po poškodbah in obolenjih, vzdrževati in izboljšati telesno zdravje, spodbujati gibalne, senzorne in motorične sposobnosti pri posameznikih.

V PB Vojnik smo svetovni dan fizioterapije obeležili skupaj z vsemi pacienti. Vsak oddelek posebej je preživel 1 uro skupaj s fizioterapevtom. Pacienti so dobili nekaj splošnih in osnovnih informacij o fizioterapiji, kaj je fizioterapija, na katerih področjih vse deluje in kakšne vrste fizioterapije poznamo. Prav tako so pacienti delili svoje izkušnje s fizioterapijo in obravnavami, ki so jih že bili deležni, ter kaj za njih pomeni oz. predstavlja fizioterapija. Sledila je praktična delavnica, kjer so pacienti pod vodstvom fizioterapevta izvajali vaje za različne telesne segmente. Za konec je vsak oddelek dobil nalogo za izdelavo plakata z 10 vajami za posamezne dele telesa (slike in opisi vaj), s splošnimi dejstvi o fizioterapiji, predstavljenimi s strani fizioterapevta in svojimi interpretacijami fizioterapije. Plakate smo skupaj obesili v telovadnico, kjer imajo pacienti tako vedno na voljo nekaj idej in navodila za pravilno izvajanje vaj. Pacienti so se na celoten projekt odzvali zelo pozitivno in so v celotnem časovnem obdobju aktivno sodelovali.


Obvestilo za paciente

Spoštovani,

zaradi posledic včerajšnjega neurja danes, 21. 7. 2023, delo v specialističnih ambulantah v Psihiatrični bolnišnici Vojnik ni mogoče.

Hvala za razumevanje.

Strokovna direktorica Anja CVIKL PLANKO, dr. med., spec. psih.

 


Older Entries »