• Views 3910
  • Likes
  • Rating 12345

SVETOVNI DAN DELOVNE TERAPIJE 2017 V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI VOJNIK

Obveščaj! Navdušuj! Vplivaj!

Pod geslom letošnjega svetovnega dne delovne terapije smo v Psihiatrični bolnišnici Vojnik pripravili dogodek, s katerim smo želeli OBVESTITI: da je jutranja aktivacija potrebna za naše telo, NAVDUŠITI: da se da jutranjo telovadbo izvesti na zabaven način in tako lahko nasmejani in dobro razpoloženi začnemo dan,  VPLIVATI: da se je potrebno redno in vsakodnevno gibati.

Delovne terapevtke smo skupaj s pacienti odprtih oddelkov imele jutranjo telovadbo, ki je tekla v taktu dobre glasbe. Na ta način smo skupaj zakorakali, se razgibali v praznični dan, 27.oktober.

Dogodek se je nadaljeval v prostorih, kjer potekajo gospodinjske aktivnosti. Tam so pacienti in pacientke sprejemnih oddelkov spekli palačinke, s katerimi so se tudi posladkali.

Že pred samim dogodkom smo pripravili tudi plakate, s katerimi smo predstavili naše aktivnosti in predvsem namen izvajanja teh aktivnosti.


Strokovno srečanje v Psihiatrični bolnišnici Vojnik

V petek, 13. oktobra 2017, smo v Psihiatrični bolnišnici Vojnik v okviru dneva duševnega zdravja organizirali strokovno srečanje na temo Nujna stanja v psihiatriji. Predavali so zdravniki psihiatri, zaposleni v naši bolnišnici.

Povabili smo specialiste in specializante družinske in urgentne medicine oziroma vse zdravnike, ki se pogosteje srečujejo s polimorbidnimi pacienti. Odziv na vabilo je bil dober in strokovno srečanje je v celoti uspelo.


6. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

V sredo, 27. septembra 2017, je potekala 6. redna seja Sveta zavoda, na kateri so se člani seznanili s Poročilom o poslovanju in realizaciji programa dela in finančnega načrta v obdobju januar – junij 2017. Člani Sveta zavoda tudi potrdijo Statut s spremembami in dopolnitvami ter predlagano spremembo sistemizacije delovnih mest.


5. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

11. julija 2017 so se člani Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik sestali na 5. redni seji. Obravnavali in potrdili so Program dela in finančni načrt za leto 2017, seznanili so se z izdelanim Varnostnim načrtom, popisi nepremičnin in izdali soglasja trem kliničnim psihologinjam za delo izven matične ostanove.


Obisk ministrice za zdravje v Psihiatrični bolnišnici Vojnik

Psihiatrično bolnišnico Vojnik je dne 9. 5. 2017 v okviru rednih regijskih obiskov Vlade RS  obiskala ministrica za zdravje, Milojka Kolar Celarc, ki se je s svojo delegacijo udeležila skupnega sestanka v prostorih Uprave ter si ogledala del bolnišnice.

Ministrici in delegaciji, ki jo je spremljala, je direktor PB Vojnik Marjan Javornik predstavil bolnišnico, jih seznanil z njenim razvojem, delom in poslovanjem ter prihodnjimi razvojnimi projekti. Zaradi sedanjih prostorskih omejitev so spregovorili o možni izgradnji novega objekta bolnišnice, prilagojenega novim standardom in zahtevam ter potrebam pacientov.

Strokovna direktorica Metoda Vidmar Vengust je opisala delovanje Odprtega oddelka D za zdravljenje anksioznih stanj in depresij in se dotaknila prostorske stiske na sprejemnih oddelkih in v ambulantah. Predstavila je probleme na področju izvajanja dejavnosti psihogeriatrije.

Vodja PVE Albin Apotekar je predstavil idejo novogradnje – zasnovo stavbe, v okviru katere bi lahko rešili  prostorske probleme, med drugim tudi umestitev psihogeriatrične obravnave v PB Vojnik ter sedanje prostorske probleme sprejemnih oddelkov in ambulant. Predstavil je tudi problematiko nekdanje enote bolnišnice v Ravnah pri Šoštanju – dvorec Gutenbuchel.

Prisotni so srečanje sklenili z ogledom Odprtega oddelka D in parka, ki obkroža poslopja bolnišnice.

Ministrica je bila z obiskom zadovoljna. Poudarila je, da ima Psihiatrična bolnišnica Vojnik vizijo, poslanstvo in konkretne cilje, ki jih uresničuje v realnih rokih. Predstavniki obeh strani so se dogovorili za sodelovanje pri načrtovanih projektih na poti do realizacije ciljev.


Srečanja za svojce pacientov s psihotično motnjo

V Psihiatrični bolnišnici Vojnik tedensko potekajo srečanja za svojce pacientov s psihotično motnjo.
Uradno vabilo: Srečanja za svojce – zloženka


4. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

V sredo, 8. marca 2017, je potekala 4. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik. Člani Sveta zavoda so sprejeli Letno poročilo za leto 2016 in pohvalili vodstvo bolnišnice za uspešno delo v lanskem letu. V nadaljevanju so bili člani seznanjeni z ukrepi bolnišnice na področju varovanja in izvajanja varnostnega načrta in s Poročilom o izvedbi notranjega revidiranja. Po predlaganih dopolnitvah so člani Sveta zavoda potrdili Statut Psihiatrične bolnišnice Vojnik in Poslovnik o delu Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik.


Svetovni dan delovne terapije

Delovni terapevti vsako leto 27. oktobra obeležujejo svetovni dan delovne terapije.

Delovna terapija je zdravstvena stroka, ki pacientom omogoča čim bolj samostojno izvajanje vsakodnevnih življenjskih aktivnosti, kljub okvaram, omejitvam v izvajanju aktivnosti ali zmanjšani zmožnosti za sodelovanje. Posega na tri področja človekovega delovanja: skrb zase, delo in prosti čas. Delovna terapija pomaga posamezniku, da kljub bolezni lahko živi samostojno in polno življenje.

Letošnji svetovni dan delovne terapije smo v Psihiatrični bolnišnici Vojnik proslavili na svoj način. Skupaj s pacienti smo pripravili kulturni program, s katerim so se predstavili pacienti vseh oddelkov. Letošnji slogan prireditve je bil »Delovna terapija pomaga ljudem živeti na svoj način« in res so dobili priložnost vsi, ki so se želeli predstaviti.  Slišali smo veliko lepega petja, igranje na harmoniko, tudi jodlanje, deklamacije svojih misli in avtorskih pesmi, videli krajšo igro in ples.

Skupaj nam je uspelo, da smo proslavili svetovni dan delovne terapije, pripomogli k promociji stroke in si na svoj način polepšali dan.

 dtteam


Pridobitev AACI standarda

Psihiatrična bolnišnica Vojnik je mesecu aprilu 2016 pridobila mednarodni akreditacijski standard AACI, ki se osredotoča na uspešnost in učinkovitost sistema vodenja kakovosti.

Zaposleni gradimo na nenehnem izboljšanju in sledenju kakovosti našega dela, predvsem pa na varnosti naših pacientov, zaposlenih in obiskovalcev.

V petek, 10. junija 2016, je direktor akreditacijske hiše ACCI prim. Dorijan Marušič svečano predal listino direktorju bolnišnice Marjanu Javorniku.

Vojnik4-1024x576

Vojnik3-1024x576


2. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

15. 4. 2016 je potekala 2. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik. Člani Sveta zavoda so potrdili Letno poročilo za leto 2015 in Program dela in finančnega načrta za leto 2016. Hkrati so člani Sveta zavoda izrekli pohvalo direktorju in vsem zaposlenim za poslovne rezultate, dosežene v lanskem letu.


Older Entries »