• Views 4841
  • Likes
  • Rating 12345

Namera za prodajo nepremičnin

JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik OBJAVLJA NAMERO za prodajo nepremičnin. Vsi zainteresirani kupci se lahko podrobneje o tem seznanite na naši spletni strani pod rubriko Informacije javnega značaja – Javni razpisi.


9. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

Člani Sveta zavoda PB Vojnik so na 9. redni seji dne 23. 5. 2018 po predstavitvi kandidatov, razpravi in glasovanju soglasno sprejeli sklep, da se za direktorja zavoda imenuje Marjan Javornik, univ. dipl. ekon.

Vlada Republike Slovenije je 30. 5. 2018 na dopisni seji sprejela sklep, da soglaša z imenovanjem Marjana Javornika za direktorja javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik za mandatno dobo štirih let.


Svetovni dan gibanja

10. maja obeležujemo Svetovni dan gibanja, katerega namen je spodbujanje telesne dejavnosti in zviševanje deleža telesno dejavnega prebivalstva. Delovna terapija Psihiatrične bolnišnice Vojnik je pripravila različne aktivnosti, ki so se na ta dan odvijale v parku bolnišnice. Pri izvedbi so sodelovali zaposleni in zunanji sodelavci. Pacienti so lahko spoznali osnove joge, katere je predstavil Tine Kovačič iz Centra joge Celje, Drago Adamič, osebni trener iz podjetja Sportfit je pripravil različne vadbe na blazinah, zumbo so plesali z inštruktorico Nino Hriberšek. Pacienti so imeli možnost igrati košarko, preizkusiti vadbo na velikih žogah in balinati na novem balinišču. V parku je bil pripravljen labirint, predstavljene so bile tudi osnove nordijske hoje.

Odziv pacientov in zaposlenih na aktivno preživeto dopoldne je bil zelo pozitiven. Enotno mnenje vseh je, da tovrstna prireditev postane tradicionalna.


8. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

V četrtek, 15. 3. 2018, je potekala 8. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik. Člani Sveta zavoda so obravnavali in potrdili Letno poročilo za leto 2017 in Program dela in finančni načrt za leto 2018. Seznanili so se s Poročilom o izvedbi notranjega revidiranja za leto 2017 in obravnavali problematiko Dvorca Gutenbuchel. Na seji je bil sprejet tudi sklep, da se izvede razpis za direktorja Psihiatrične bolnišnice Vojnik.


SVETOVNI DAN DELOVNE TERAPIJE 2017 V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI VOJNIK

Obveščaj! Navdušuj! Vplivaj!

Pod geslom letošnjega svetovnega dne delovne terapije smo v Psihiatrični bolnišnici Vojnik pripravili dogodek, s katerim smo želeli OBVESTITI: da je jutranja aktivacija potrebna za naše telo, NAVDUŠITI: da se da jutranjo telovadbo izvesti na zabaven način in tako lahko nasmejani in dobro razpoloženi začnemo dan,  VPLIVATI: da se je potrebno redno in vsakodnevno gibati.

Delovne terapevtke smo skupaj s pacienti odprtih oddelkov imele jutranjo telovadbo, ki je tekla v taktu dobre glasbe. Na ta način smo skupaj zakorakali, se razgibali v praznični dan, 27.oktober.

Dogodek se je nadaljeval v prostorih, kjer potekajo gospodinjske aktivnosti. Tam so pacienti in pacientke sprejemnih oddelkov spekli palačinke, s katerimi so se tudi posladkali.

Že pred samim dogodkom smo pripravili tudi plakate, s katerimi smo predstavili naše aktivnosti in predvsem namen izvajanja teh aktivnosti.


Strokovno srečanje v Psihiatrični bolnišnici Vojnik

V petek, 13. oktobra 2017, smo v Psihiatrični bolnišnici Vojnik v okviru dneva duševnega zdravja organizirali strokovno srečanje na temo Nujna stanja v psihiatriji. Predavali so zdravniki psihiatri, zaposleni v naši bolnišnici.

Povabili smo specialiste in specializante družinske in urgentne medicine oziroma vse zdravnike, ki se pogosteje srečujejo s polimorbidnimi pacienti. Odziv na vabilo je bil dober in strokovno srečanje je v celoti uspelo.


6. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

V sredo, 27. septembra 2017, je potekala 6. redna seja Sveta zavoda, na kateri so se člani seznanili s Poročilom o poslovanju in realizaciji programa dela in finančnega načrta v obdobju januar – junij 2017. Člani Sveta zavoda tudi potrdijo Statut s spremembami in dopolnitvami ter predlagano spremembo sistemizacije delovnih mest.


5. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

11. julija 2017 so se člani Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik sestali na 5. redni seji. Obravnavali in potrdili so Program dela in finančni načrt za leto 2017, seznanili so se z izdelanim Varnostnim načrtom, popisi nepremičnin in izdali soglasja trem kliničnim psihologinjam za delo izven matične ostanove.


Obisk ministrice za zdravje v Psihiatrični bolnišnici Vojnik

Psihiatrično bolnišnico Vojnik je dne 9. 5. 2017 v okviru rednih regijskih obiskov Vlade RS  obiskala ministrica za zdravje, Milojka Kolar Celarc, ki se je s svojo delegacijo udeležila skupnega sestanka v prostorih Uprave ter si ogledala del bolnišnice.

Ministrici in delegaciji, ki jo je spremljala, je direktor PB Vojnik Marjan Javornik predstavil bolnišnico, jih seznanil z njenim razvojem, delom in poslovanjem ter prihodnjimi razvojnimi projekti. Zaradi sedanjih prostorskih omejitev so spregovorili o možni izgradnji novega objekta bolnišnice, prilagojenega novim standardom in zahtevam ter potrebam pacientov.

Strokovna direktorica Metoda Vidmar Vengust je opisala delovanje Odprtega oddelka D za zdravljenje anksioznih stanj in depresij in se dotaknila prostorske stiske na sprejemnih oddelkih in v ambulantah. Predstavila je probleme na področju izvajanja dejavnosti psihogeriatrije.

Vodja PVE Albin Apotekar je predstavil idejo novogradnje – zasnovo stavbe, v okviru katere bi lahko rešili  prostorske probleme, med drugim tudi umestitev psihogeriatrične obravnave v PB Vojnik ter sedanje prostorske probleme sprejemnih oddelkov in ambulant. Predstavil je tudi problematiko nekdanje enote bolnišnice v Ravnah pri Šoštanju – dvorec Gutenbuchel.

Prisotni so srečanje sklenili z ogledom Odprtega oddelka D in parka, ki obkroža poslopja bolnišnice.

Ministrica je bila z obiskom zadovoljna. Poudarila je, da ima Psihiatrična bolnišnica Vojnik vizijo, poslanstvo in konkretne cilje, ki jih uresničuje v realnih rokih. Predstavniki obeh strani so se dogovorili za sodelovanje pri načrtovanih projektih na poti do realizacije ciljev.


Srečanja za svojce pacientov s psihotično motnjo

V Psihiatrični bolnišnici Vojnik tedensko potekajo srečanja za svojce pacientov s psihotično motnjo.
Uradno vabilo: Srečanja za svojce – zloženka


Older Entries »