1. redna seja Sveta zavoda PB Vojnik

  • Views 207
  • Likes
  • Rating 12345

Dne 23. 2. 2024, je potekala prva redna seja Sveta zavoda. Člani Sveta zavoda so med drugim na predlog  Komisije  za  ugotavljanje  upravičenosti  odpisa  osnovnih  sredstev  in  drobnega  inventarja  v  okviru  osnovnih  sredstev  sprejeli predlog za  izločitev  neuporabnih  osnovnih  sredstev  in  drobnega  inventarja, seznanili so se s sklenjenimi podjemnimi pogodbami v letu 2023 in z izdanimi soglasji Psihiatrične bolnišnice Vojnik zdravstvenim delavcem za delo izven matične ustanove v letu 2023. Prejeli so informacijo o čakalnih dobah na dan 31. 1. 2024. Svet  zavoda  Psihiatrične  bolnišnice  Vojnik je sprejel tudi sklep, da soglaša z Izjavo upravljalca nepremičnin, ki jo je podal v. d. direktorja Albin Apotekar in se strinja s prenosom lastninske kot upravljavske pravice nepremičnin, ležečih v katastrski občini 949 RAVNE na Občino Šoštanj.

 

 

 

 

0