• Views 3257
  • Likes
  • Rating 12345

1. Uvod

Spletno mesto je za namen tega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na naslovu www.pb-vojnik.si. Za dostop do spletnih strani, objavljenih na naslovu www.pb-vojnik.si in njihovo uporabo, vključno z dostopom do vseh storitev, ki so na voljo preko teh spletnih strani, veljajo naslednji splošni pogoji in obvestila. Z uporabo storitve potrjujete, da ste s splošnimi pogoji poslovanja seznanjeni in jih v celoti sprejemate. Za nedostopnost vsebin ali nedosegljivost spletnih strani iz kakršnegakoli razloga, ne nosimo nikakršne odgovornosti. Prav tako ne nosimo nikakršne odgovornosti, če iz kakršnega koli razloga te spletne strani niso na voljo v vsakem trenutku ali v katerem koli obdobju.

2. Vsebina spletnega mesta

Vse vsebine, ki se nahajajo na spletnem mestu so informativnega značaja in služijo predvsem informiranju. Vsi uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost. Psihiatrična bolnišnica Vojnik (PB Vojnik) se obvezuje, da bo storila vse kar je v njeni moči, da bodo podatki na spletnem mestu resnični, zanesljivi in kakovostni. S tem pa ne odgovarja za morebitne tipkarske napake in za zamude ter pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov. PB Vojnik si pridržuje pravico, da spremeni vsebino teh spletnih strani kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega opozorila. Pri tem ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

3. Zaščita avtorskih pravic

To spletno mesto je izključna last PB Vojnik, zato je prepovedana kakršnakoli zloraba podatkov, slik, besedil in drugih podatkov, ki so del tega spletnega mesta. Prepovedano je kakršnokoli kopiranje, distribucija ali druga uporaba vse zgoraj navedenih podatkov brez predhodne vednosti in dovoljenja PB Vojnik. Niti PB Vojnik niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

4. Politika varstva zasebnosti

Je podrobneje opredeljena v dokumentu: Politika varstva osebnih podatkov PB Vojnik

5. Uredniška politika

Spletno stran PB Vojnik ureja Služba za komuniciranje PB Vojnik. Vsebine in informacije na spletni strani PB Vojnik temeljijo na strokovnih in znanstvenih dognanjih. Vsebine spletne strani PB Vojnik pripravljajo in potrjujejo vsebinski strokovnjaki, zaposleni na PB Vojnik ter ureja Služba za komuniciranje PB Vojnik.

6. Zunanje povezave

Del našega spletnega mesta so tudi povezave na spletne strani, ki niso del tega spletnega mesta. Za vsebino na teh straneh ne odgovarjamo.

7. Kontakt

PB Vojnik lahko kontaktirate prek navedene telefonske številke, elektronskega naslova ali kontaktnega obrazca, ki se nahajajo na spletnih straneh. PB Vojnik bo na vprašanja oziroma komentarje odgovoril v najkrajšem možnem času.

8. Sprememba pogojev

PB Vojnik si pridržuje pravico do spreminjanja splošnih pogojev brez predhodnega opozorila. Spremembe začnejo veljati takoj ko so objavljene. Zaradi teh pravic si ob vsakem obisku našega spletnega mesta pozorno preberite pravila uporabe in pogoje.

9. Pristojno sodišče

Za razlago in vsa pravna vprašanja v zvezi z uporabo materialov, ki so objavljeni na teh spletnih straneh se uporablja izključno slovensko pravo. Za zahtevke in spore v zvezi z uporabo omenjenih materialov je pristojno sodišče v Celju.

10. Zaključek

Z vstopom na spletno stran soglašate, da ste seznanjeni in se strinjate z vsemi zgoraj navedenimi pogoji.

Prijeten ogled vam želimo!

Pripravil:
PB Vojnik
25. 04. 2018