• Views 5869
  • Likes
  • Rating 12345

Laboratorij v Psihiatrični bolnišnici Vojnik spada v organizacijsko enoto Skupne medicinske službe. Osnovna dejavnost laboratorija je izvajanje številnih preiskav v različnih bioloških vzorcih človeškega izvora kot so kri, urin in blato.

S preiskovanjem bioloških vzorcev pridobimo podatke, ki so v pomoč pri postavljanju ali potrditvi diagnoze, izbiri in spremljanju zdravljenja, napovedovanju izida bolezni in preprečevanju bolezni.

V našem laboratoriju izvajamo hematološke preiskave in sedimentacijo eritrocitov, biokemične preiskave, preiskave urina in sedimenta urina, blato na kri, hitre teste na nedovoljene substance in imunološke preiskave.

Pri delu nas zavezujejo visoka etična merila, ki so opredeljena v kodeksu deontologije v laboratorijski medicini.

Laboratorijski izvid je naš ključni izdelek in je sestavni del medicinske dokumentacije preiskovanca.

Pridobljeno imamo dovoljenje za delo, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje, številka dovoljenja je navedena na vsakem laboratorijskem izvidu.

Kakovost laboratorijskih preiskav preverjamo z notranjo kontrolo kakovosti s pomočjo komercialno pripravljenih bioloških materialov in zunanjo kontrolo, ki temelji na sodelovanju zunanjih inštitucij doma in v tujini (SNEQAS – Slovenska nacionalna shema za zunanjo oceno kakovosti; RIQAS – Angleška shema za oceno kakovosti). Zunanja ocena kakovosti nam omogoča primerljivost z ostalimi laboratoriji doma in v tujini.

Vodja laboratorija: Nina Gajšek Acosta, mag. farm., spec. med. biokem.