• Views 11774
  • Likes
  • Rating 12345

Oddelek A je mešani oddelek s 27 posteljami.

Tim sestavljajo: 2 zdravnika specialista psihiatrije, 1 višja medicinska sestra, 1 diplomirana medicinska sestra, 3 srednje medicinske sestre in 1 zdravstveni tehnik.

Namenjen je vsem moškim in ženskam, pri katerih psihične težave zahtevajo podaljšano socioterapevtsko bolnišnično zdravljenje.

Pacienti pridejo na naš oddelek s premestitvijo iz sprejemnih oddelkov ali neposredno s sprejemom v bolnišnico.
Zdravljenje je medikamentozno, podprto še s suportivno in edukativno terapijo in je vsebinsko prilagojeno naravi bolezni. Izvajamo individualno delo za področje diagnostike, terapije, edukacije in rehabilitacije.
Delo na oddelku poteka v obliki malih terapevtskih skupin, v katere so vključeni vsi pacienti. Po skupinah potekajo supervizijski sestanki skupinskega dela.

Terapevtska skupnost je namenjena obravnavanju posameznih tem, povezanih z zdravljenjem in življenjem pacientov na oddelku ter tekoče problematike.

Na oddelku potekajo individualni pogovori s svojci. Pogovore vodita zdravnika specialista.
V delovno in okupacijsko terapijo, ki zajema likovno, glasbeno in gibalno terapijo, so vključeni vsi pacienti. Delovna terapija, razen krepitve in vzdrževanja delovnih navad, pomaga ocenjevati napredke zdravljenja ter trenutne delovne sposobnosti pacientov.

Socialna delavka se vključuje v delo na oddelku zaradi reševanja določene socialne problematike, ki lahko vpliva na potek zdravljenja in kvaliteto nadaljnjega življenja pacientov.

V sodelovanju z magistrico farmacije in sanitarno inženirko izvajamo tudi edukacijo v smeri pravilne uporabe zdravil in pomena higiene pri posamezniku.

Izvajajo se še druge oblike dela kot so: kulturna ura, aktualna ura, življenjepis.

Cilj je izboljšanje kvalitete življenja pacientov in doseganje kritičnosti glede sodelovanja in jemanja vzdrževalne medikamentozne terapije.

Trenutno Oddelek A ni aktiven.