• Views 7592
  • Likes
  • Rating 12345

V Psihiatrični bolnišnici Vojnik izvajamo specialistično bolnišnično in ambulantno zdravljenje s področja psihiatrije.

Delo opravljamo v skladu s sodobno medicinsko doktrino, strokovnimi standardi in normativi ter v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08), Zakonom o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) in drugimi zakoni s področja varovanja zdravja.

V skladu z zakonodajo pacientom omogočamo enakopravno, primerno, kakovostno in varno zdravstveno oskrbo, ki temelji na zaupanju in spoštovanju med pacientom in zdravstvenim delavcem oz. sodelavcem.

Več o uresničevanju pravic po ZPacP

Pravice pacientov, ki se zdravijo na oddelku pod posebnim nadzorom bolnišnice (intenzivni ženski, intenzivni moški oddelek) in v nadzorovani obravnavi, posebej opredeljuje Zakon o duševnem zdravju.

Več o zagotavljanju in omejevanju pravic po ZDZdr

Pacienti lahko svoje nezadovoljstvo pri izvajanju zdravstvene oskrbe ali nezadovoljstvo z odnosom zdravstvenega delavca oz. sodelavca, izrazijo neposredno med zdravstveno oskrbo.

Pritožbena pot

Podatki o zastopnikih pacientovih pravic

V postopkih obravnave v oddelku pod posebnim nadzorom in v nadzorovani obravnavi, imajo pacienti pravico do zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja. Zastopnik varuje njihove pravice, interese in koristi.

Podatki o zastopnikih pravic oseb na področju duševnega zdravja

Pacientom pri obravnavi zagotavljamo varstvo njihovega osebnega dostojanstva, drugih človekovih pravic ter temeljnih svoboščin, individualno obravnavo in enako dostopnost do obravnave.