• Views 3503
  • Likes
  • Rating 12345

http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/pacientove_pravice/zastopniki_pacientovih_pravic

Pristojnosti in naloge zastopnika pacientovih pravic

Osnovna naloga zastopnika je, da daje pacientu osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve tudi na področjih uveljavljanja pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti.

Zastopnik vam lahko pomaga, tako da:
  • vam na primeren način svetuje o vsebini pravic, načinih in možnostih njihovega uveljavljanja v času pred ali med zdravljenjem in kadar so vam te kršene,
  • vam poda konkretne usmeritve za uveljavljanje pravic in predlaga možne rešitve,
  • ponudi pomoč pri vlaganju pravnih sredstev po Zakonu o pacientovih pravicah,
  • za vas opravlja potrebne poizvedbe v zvezi z domnevnimi kršitvami pri izvajalcih zdravstvenih storitev,
  • vas napoti na pristojno pravno ali fizično osebo ali na pristojni državni organ,
  • v okviru vašega pooblastila vlaga pravna sredstva in daje predloge, pojasnila in druge izjave v vašem imenu in v vašo korist za hitro in uspešno razrešitev spora.
Zastopnici pacientovih pravic:

Cvetka Jurak
prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Celje
Ipavčeva 18
3000 Celje
tel. številka: 03/ 42 51 161 in 031 660 770
e-pošta: cvetka.jurak@nijz.si
uradne ure: ponedeljek od 12:00 do 18:00, torek od 7:00 do 13:00

Olga Petrak
prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Celje
Ipavčeva 18
3000 Celje
tel. številka: 03/ 42 51 161
e-pošta: olga.petrak@nijz.si
uradne ure: sreda od 12:00 do 18:00, petek od 07:30 do 13:30

Naročanje od ponedeljka do petka od 7:00 do 15:00 na tel. št.: 03/ 42 51 200.