• Views 4932
 • Likes
 • Rating 12345

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/dusevno_zdravje/zastopnik_pravic_oseb_na_podrocju_dusevnega_zdravja/

Pristojnosti in naloge zastopnika pravic na področju duševnega zdravja

Zastopnik pravic oseb na področju duševnega zdravja je posameznik, ki varuje pravice, interese in koristi osebe. Poleg nalog, za katere se z osebo dogovorita v pisnem pooblastilu, opravlja zastopnik predvsem naslednje naloge:

 • osebo na primeren način informira o:
  • pravici do dopisovanja in uporabe elektronske pošte,
  • pravici do pošiljanja in sprejemanja pošiljk,
  • pravici do sprejema obiskov,
  • pravici do uporabe telefona,
  • pravici do gibanja,
 • osebi daje konkretne nasvete in pojasnila glede uveljavljanja pravic,
 • osebi svetuje glede uveljavljanja pravic,
 • prizadeva si za spoštovanje pravic oseb,
 • preverja:
  • ali se za osebo vodi evidenca o omejevanju pravic, ki jih določa zakon o duševnem zdravju,
  • ali se za osebo vodi evidenca o uporabi posebnih varovalnih ukrepov, ki jih določa zakon o duševnem zdravju,
  • ali se za osebo vodi evidenca o zdravljenju s posebnimi metodami zdravljenja, ki jih določa zakon o duševnem zdravju,
 • predlaga izvedbo upravnega nadzora nad odreditvijo in izvedbo posebnega varovalnega ukrepa.

Za območje Psihiatrične bolnišnice Vojnik, ki obsega območni enoti ZZZS Celje in Krško, so imenovani naslednji zastopniki:

Marija Zidarič
051 276 215
mimica.zidaric@gmail.com

Vesna Zupančič
051 276 211
vesna.zupancic@gmail.com

Tatjana Kosi
051 313 765
tanjakosi@gmail.com

Polonca Nunčič
051 276 212
polonca.zastopnik@gmail.com