• Views 2499
  • Likes
  • Rating 12345
Pravice, ki se zagotavljajo osebi v oddelku pod posebnim nadzorom, so:
  • pravica do dopisovanja in uporabe elektronske pošte,
  • pravica do pošiljanja in sprejemanja pošiljk,
  • pravica do sprejemanja obiskov,
  • pravica do uporabe telefona,
  • pravica do gibanja,
  • pravica do zastopnika.
Pravici, ki se zagotavljata osebi v nadzorovani obravnavi, sta:
  • pravica do gibanja,
  • pravica do zastopnika.

ZDZdr: http://www.uradni-list.si/1/content?id=88016 (12. do 27. člen)