• Views 3397
 • Likes
 • Rating 12345

Delovna terapija je zdravstvena stroka in sodi v program bolnišničnega zdravljenja. Vključuje aktivnosti z vseh področji človekovega delovanja, njegovih dnevnih aktivnosti, delovne produktivnosti, izobraževanja, prostočasnih aktivnosti in sodelovanja v družbi.
V timu delovne terapije je zaposlenih šest delovnih terapevtov, dva inštruktorja (mizar in kovinar) in likovni terapevt.

Prostori delovne terapije so lokacijsko ločeni od bolnišnice. V teh prostorih se izvajajo različne aktivnosti, ki so individualne in skupinske. Delovni terapevt sodeluje tudi pri drugih oblikah strokovnega dela v bolnišnici in je član strokovnega tima.

V okviru delovne terapije izvajamo različne aktivnosti:
 • ustvarjalne aktivnosti (slikanje na svilo, na steklo, vezenje, pletenje, obdelava lesa, kovin, kvačkanje …),
 • likovna terapija,
 • delovna terapija z glasbo,
 • športne aktivnosti (jutranja telovadba, fitnes …),
 • aktivnosti v naravi (terapevtski sprehodi, izleti …),
 • učenje nordijske hoje,
 • gibalna terapija,
 • socializacijske aktivnosti (koncerti, obisk kina, praznovanja …),
 • medbolnišnična srečanja (pustovanje, pikniki, športne igre …),
 • aktivnosti za ohranjanje in izboljšanje kognitivnih sposobnosti (spomin, sestavljanke …)
 • popoldanske aktivnosti (fitnes).

Cilji delovne terapije so, da se bolniki dobro počutijo v procesu zdravljenja in da pridobivajo in ohranjajo mentalne, funkcionalne, socialne in gibalne spretnosti. Ob tem nudimo tudi podporo pri ponovnem vključevanju v domače in širše okolje.

Vodja Delovne terapije:
Simona Marija Andrinek, dipl. del. ter.