• Views 7806
  • Likes
  • Rating 12345

Delovna terapija je zdravstvena stroka, ki pomaga posamezniku kljub bolezni živeti samostojno, polno življenje. Posegamo na vsa področja človekovega delovanja: dnevne aktivnosti, delo, prosti čas in sodelovanje v družbi.

V bolnišnici je zaposlenih sedem delovnih terapevtk, dva delovna inštruktorja in likovni terapevt. Delo poteka v ustvarjalnih delavnicah, mizarski delavnici, kovinarski delavnici, čitalnici, rekreaciji, glasbeni sobi, likovni sobi, na oddelkih, ter v ožji ter širši okolici Psihiatrične bolnišnice Vojnik.

Delovni terapevti so člani  multidisciplinarnega tima na oddelku, vključeni v skupine na oddelkih, skladno z urnikom posameznega oddelka.

Obravnava poteka individualno in skupinsko, usmerjena je na pacienta. Vedno izhajamo iz pacientovih želj in potreb. Vsaka obravnava se začne z uvodnim intervjujem, kjer se določijo kratkoročni in dolgoročni cilji obravnave.

Cilj delovno terapevtske obravnave v naši bolnišnici je, da se počutijo pacienti dobro v procesu zdravljenja, pomagamo jim pri ohranjanju in pridobivanju različnih spretnosti. Ob tem nudimo tudi podporo pri ponovnem vključevanju v domače in širše okolje. Delovni terapevti so člani tima psihiatričnega zdravljenja v skupnosti.

Delovni terapevt pomaga pacientu izbrati aktivnost, ki je smiselna in namenska, saj le takšna aktivnost pozitivno vpliva na zdravje in počutje posameznika. Aktivnosti pomagajo pacientom preusmeriti misli, lahko se naučijo nekaj novega, pridobivajo na samozavesti in si tako izboljšujejo tudi samopodobo.

Urška Pocajt Sumrak, dipl. del. ter., vodja Delovne terapije