• Views 9538
  • Likes
  • Rating 12345
Oddelek za zdravljenje bolnikov s psihotično izkušnjo

Oddelek B kot samostojna strokovna in učna enota bolnišnice je namenjen zdravljenju bolnikov z duševnimi motnjami ter zagotavljanju kontinuirane, strokovne zdravstvene oskrbe bolnikov. Na oddelku izvajamo diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo duševnih motenj.

Na oddelku razpolagamo s 23 posteljami od katerih je 7 postelj namenjenih zdravljenju ženskih pacientk in 16 postelj moškim pacientom. Pacienti so na oddelek sprejeti po začetni obravnavi na sprejemnih oddelkih, za nadaljevanje zdravljenja ali direktno, po dogovoru.

Temelj uspešnega zdravljenja bazira na načelih kakovostne zdravstvene oskrbe (uspešnost, varnost, pravočasnost, učinkovitost, enakost in osredotočenje na bolnika). Na našem oddelku upoštevamo vse aspekte kakovostne zdravstvene oskrbe.

Za cilj smo si zastavili zagotavljanje sistema kakovosti, ker želimo doseči:
• kakovostno zdravstveno oskrbo bolnikov,
• celovit pristop k obravnavi bolnikov,
• večje zadovoljstvo bolnikov in njihovih svojcev oziroma njihovih bližnjih,
• večje zadovoljstvo osebja,
• osredotočenost na bolnika, ki pomeni komunikacijo med bolnikom in zdravstvenim strokovnjakom, spoštovanje bolnikovih vrednot, upoštevanje bolnikovih potreb in želja v skladu z njihovimi zmožnostmi, možnostmi izbire, usklajevanje, povezovanje, obveščenost, prijetno okolje, omogočanje stikov s svojci, prijatelji….
• najvišjo optimalno stopnjo samostojnosti bolnika pri aktivnostih, ki pripomorejo k vrnitvi in ohranitvi zdravja.

Poleg farmakoterapije je težišče našega dela na:
• skupinskem psihoterapevtskem delu, ki poteka tako v velikih kot malih skupinah,
• individualnem psihoterapevtskem delu,
• socioterapevtskem delu,
• zdravstveni vzgoji,
• aktivnostim delovne terapije,
• likovni terapiji,
• delovni terapiji z glasbo.

Na oddelku za bolnike organiziramo različne izobraževalne delavnice in družabne dogodke kot je delavnica »Pot k dobremu počutju«, skupina s farmacevtom, delavnice z različno vsebino, pikniki, izleti, obiski drugih zavodov in kulturnih ustanov.

Vsak bolnik je obravnavan individualno glede na njegove potrebe in probleme. V program zdravljenja vključujemo bolnikove svojce, po potrebi pa tudi druge pomembne osebe iz socialnega okolja.

Zdravstveni tim na oddelku sestavljajo:
• 1 specialistka psihiatrije,
• 1 diplomirana medicinska sestra in 1 diplomirani zdravstvenik,
• 3 srednje medicinske sestre in 1 zdravstveni tehnik,
• 1 specialist klinične psihologije,
• 1 delovna terapevtka,
• po potrebi v timu sodeluje tudi socialni delavec.

Smisel našega dela je natančna diagnostika, učinkovito zdravljenje in uspešna rehabilitacija ter vaša vrnitev v domače okolje. Vsled tega vam v času vašega bivanja zagotavljamo varno zdravstveno oskrbo, vam pomagamo obnoviti vezi z vam pomembnimi osebami (svojci, sodelavci, prijatelji). V sodelovanju z vami iščemo najboljše rešitve za vaše probleme. Težimo k temu, da se na našem oddelku počutite prijetno, varno, sprejeto, zadovoljno.

Želimo, da je naš oddelek vaš začasni drugi dom.

Vodja oddelka: Anja Cvikl Planko, dr. med., spec. psihiatrije
Vodilna medicinska sestra oddelka: Rebeka Cimerman Kac, dipl. m.s., mag. manag.

Obiski na oddelku so možni vsak dan v popoldanskem času od 15.00 do 17.30 ure, razen v času, ko na oddelku potekajo oddelčne aktivnosti. V soboto, nedeljo in ob praznikih pa preko celega dneva.

Za obisk vašega svojca je namenjen prijeten prostor v jedilnici/dnevnem prostoru oziroma v bolnišničnem parku. Obiski v sobah sicer niso dovoljeni, razen v primeru, ko zdravstveno stanje bolnika ne dopušča drugače.

Druženje s pacienti z drugih oddelkov je le izven oddelka.

Anja Cvikl Planko, dr. med., spec. psih., vodja Oddelka B