• Views 12081
  • Likes
  • Rating 12345

Oddelek B – Oddelek za bolnišnično zdravljenje bolnikov z razpoloženjskimi in anksioznimi motnjami

Oddelek B je v osnovi namenjen zdravljenju bolnikov z razpoloženjskimi in anksioznimi duševnimi motnjami. Na oddelku izvajamo diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo omenjenih motenj.

Razpolagamo s 24 posteljami. Pacienti so na oddelek sprejeti po začetni obravnavi na sprejemnih oddelkih ali direktno po predhodnem dogovoru.

Terapevtsko delo, ki je komplementarno urejanju farmakoterapije, temelji na:
• skupinskem psihoterapevtskem delu, ki poteka v malih kot velikih terapevtskih skupinah (vodilni pristop),
• individualnem psihoterapevtskem delu (kot dopolnilo skupinski psihoterapiji),
• socioterapevtskem delu,
• zdravstveni vzgoji,
• aktivnostim delovne terapije,
• likovni terapiji,
• delovni terapiji z glasbo.

Pacienti so obravnavani individualno glede na njihove potrebe in probleme. V namen celostne obravnave k zdravljenju povabimo najbližje svojce in po potrebi tudi druge pomembne osebe.

Cilji zdravljenja: diagnostika, učinkovito zdravljenje, uspešna rehabilitacija in vrnitev v domače okolje. Stremimo k temu, da se na našem oddelku počutite prijetno in varno.

Zdravstveni tim na oddelku sestavljajo:
• 2 specialista psihiatrije,
• 1 diplomirana in 1 višja medicinska sestra,
• 1 srednja medicinska sestra in 4 zdravstveni tehniki,
• 1 delovna terapevtka,
• 1 socialna delavka.

Vodja oddelka: Sebastijan Horjak, dr. med., spec. psihiatrije

Vodilna medicinska sestra oddelka: Mateja Kosmač, dipl. m. s.