• Views 4275
  • Likes
  • Rating 12345

Obiski v parku so možni vsak dan v popoldanskem času od 15.00 do 17.30 ure, razen v času, ko na oddelku potekajo oddelčne aktivnosti. V soboto, nedeljo in ob praznikih pa preko celega dneva.

Obiski na oddelku so trenutno zaradi epidemioloških razmer omejeni. Obiski v sobah pacientov niso dovoljeni, razen v primeru, ko zdravstveno stanje bolnika ne dopušča drugače. Druženje s pacienti z drugih oddelkov je le izven oddelka.

Sebastijan Horjak, dr. med., spec. psih., vodja Oddelka B