• Views 3410
  • Likes
  • Rating 12345

Vodja oddelka: Anja Cvikl Planko, dr. med., spec. psihiatrije
Vodilna medicinska sestra oddelka: Rebeka Cimerman Kac, dipl. m.s., mag. manag.

Obiski na oddelku so možni vsak dan v popoldanskem času od 15.00 do 17.30 ure, razen v času, ko na oddelku potekajo oddelčne aktivnosti. V soboto, nedeljo, praznik pa preko celega dneva.

Za obisk vašega svojca je namenjen prijeten prostor v jedilnici/dnevnem prostoru oziroma v bolnišničnem parku. Obiski v sobah sicer niso dovoljeni, razen, v primeru, ko zdravstveno stanje bolnika ne dopušča drugače.

Druženje s pacienti z drugih oddelkov je le izven oddelka.