• Views 5487
  • Likes
  • Rating 12345

Najvišji organ upravljanja zavoda je Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik. Sestavljen je iz štirih članov, ki so predstavniki ustanovitelja, to je Vlada Republike Slovenije, enega predstavnika Občine Vojnik, enega predstavnika zavarovancev oziroma Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in enega člana, ki je predstavnik delavcev Psihiatrične bolnišnice Vojnik.

Člani Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik so:

  1. Zoran Poglajen, predstavnik ustanovitelja in predsednik Sveta zavoda,
  2. Maja Arbeiter, predstavnica ustanovitelja,
  3. doc. dr. Branko Gabrovec, predstavnik ustanovitelja,
  4. mag. Dejan Žohar, predstavnik ustanovitelja,
  5. mag. Igor Urlep, predstavnik zavarovancev,
  6. Milan Dečman, predstavnik Občine Vojnik in
  7. Aleš Frelih, predstavnik Psihiatrične bolnišnice Vojnik in namestnik predsednika Sveta zavoda.