• Views 10763
  • Likes
  • Rating 12345

Najvišji organ upravljanja zavoda je Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik. Sestavljen je iz štirih članov, ki so predstavniki ustanovitelja, to je Vlada Republike Slovenije, enega predstavnika uporabnikov, enega predstavnika zavarovancev in enega člana, ki je predstavnik delavcev Psihiatrične bolnišnice Vojnik.

Člani Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik so:

  1. Simon Zore, predstavnik ustanovitelja in predsednik Sveta zavoda,
  2. Jasmina Špende, predstavnica ustanovitelja,
  3. Žiga Barbarič, predstavnik ustanovitelja,
  4. Zdenka Ploj, predstavnica ustanovitelja,
  5. mag. Jožefa Berghaus, predstavnica zavarovancev,
  6. Matejka Štravs, predstavnica uporabnikov in
  7. Urška Poček, predstavnica zaposlenih in namestnica predsednika Sveta zavoda.