• Views 9495
  • Likes
  • Rating 12345

Najvišji organ upravljanja zavoda je Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik. Sestavljen je iz štirih članov, ki so predstavniki ustanovitelja, to je Vlada Republike Slovenije, enega predstavnika Občine Vojnik, enega predstavnika zavarovancev oziroma Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in enega člana, ki je predstavnik delavcev Psihiatrične bolnišnice Vojnik.

Člani Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik so:

  1. mag. Marjan Ferjanc, predstavnik ustanovitelja in predsednik Sveta zavoda,
  2. Lidija Eler Jazbinšek, predstavnica ustanovitelja,
  3. Dražen Levojević, predstavnik ustanovitelja,
  4. Vida Podergajs, predstavnica ustanovitelja,
  5. mag. Jožefa Berghaus, predstavnica zavarovancev,
  6. Majda Krošelj, predstavnica Občine Vojnik in
  7. Urška Poček, predstavnica delavcev Psihiatrične bolnišnice Vojnik in namestnica predsednika Sveta zavoda.