• Views 13160
  • Likes
  • Rating 12345
Oddelek za zdravljenje anksioznih in depresivnih motenj

Oddelek je namenjen ljudem, ki se soočajo s trenutno stisko v sklopu akutnih stresnih in prilagoditvenih motenj, ljudem z depresijo, raznimi anksioznimi motnjami in fobijami ter somatoformnimi in disociativnimi motnjami. Pogoj za zdravljenje je aktivno in prostovoljno sodelovanje bolnikov.

Na oddelku obravnavamo bolnike celostno; medikamentozno in psihoterapevtsko, v obliki individualne in skupinske terapije. Preko edukacijskih delavnic jih učimo ustreznejših načinov soočanja s psihološkimi težavami ter obvladovanja notranjih napetostih, s pomočjo skupinske dinamike – preko malih in velikih skupin, terapevtke skupnosti ter delovne in likovne terapije – pa skušamo delovati širše in globlje ter vsaj delno razrahljati ter spremeniti določene vzorce osebnostnega funkcioniranja.

Oddelek deluje po načelih terapevtske skupnosti, zdravljenje je izrazito timsko.
Na oddelku so zaposleni psihiatrinja, psihologinja, diplomirana medicinska sestra, delovna terapevtka in štirje zdravstveni tehniki. Sodelujemo s socialno delavko, klinično farmacevtko, likovnim terapevtom.

Sprejem na oddelek je možen z vseh ostalih bolnišničnih oddelkov ali neposredno iz sprejemne ambulante, kjer sprejemni zdravnik odredi sprejem na oddelek. Samomorilno ogroženi bolniki so sprejeti na varovani oddelek, po izboljšanju pa prestavljeni k nam.

Cilji zdravljenja na oddelku so zmanjšanje simptomov bolezni, pomagamo pri pridobitvi bolj realnega in širšega pogleda na trenutno življenjsko situacijo vsakega posameznika. Spodbujamo k aktivnemu pristopu k reševanju svojih težav in iskanju pomoči v svojem socialnem okolju, motiviramo za nadaljevanje dela na sebi tudi po odpustu.

Oddelek je lociran v mansardi nove stavbe, nad oddelkom za zdravljenje bolezni odvisnosti. Na približno 650 m2 ima 9 dvo do štiri posteljnih sob s sanitarijami, dve sobi za terapevtske skupine, štiri delovne prostore za osebje, skupen timski prostor, prostor za ambulantne posege ter skupno jedilnico.

Trenutno Oddelek D ni aktiven.