• Views 21194
  • Likes
  • Rating 12345

Božiček v Psihiatrični bolnišnici Vojnik

V Psihiatrični bolnišnici Vojnik želimo v mesecu decembru našim pacientom in tudi zaposlenim pričarati kar se da praznično vzdušje. Med drugimi aktivnostmi se je ponovno zbral Božičkov odbor, ki ga sestavlja nekaj pridnih sodelavk in sodelavcev. V torek, 12. 12. 2023, je otroke zaposlenih obiskal božiček. Najprej so si pogledali igrano pravljico, potem pa od božička prejeli darila. Vse v dvorani, majhne in velike, je zajelo toplo, praznično razpoloženje.


Svetovni dan fizioterapije

SVETOVNI DAN FIZIOTERAPIJE

8. SEPTEMBER

Svetovni dan fizioterapije, znak enotnosti in solidarnosti do poklica, vsako leto obeležujemo 8. septembra. Predstavlja priložnost, da tako laična kot strokovna javnost bolje spozna poklic fizioterapevta.

Fizioterapija je zdravstvena stroka, ki sodi v vejo fizikalne medicine in rehabilitacije in je sestavni del zdravstvene oskrbe na vseh področjih zdravstvenega varstva, kot so promocija in varovanje zdravja, preventiva, zdravljenje, habilitacija in rehabilitacija. Prav tako upošteva telesne, psihološke, čustvene in socialne dejavnike. Fizioterapevti skušajo posamezniku povrniti osnovne gibalne funkcije po poškodbah in obolenjih, vzdrževati in izboljšati telesno zdravje, spodbujati gibalne, senzorne in motorične sposobnosti pri posameznikih.

V PB Vojnik smo svetovni dan fizioterapije obeležili skupaj z vsemi pacienti. Vsak oddelek posebej je preživel 1 uro skupaj s fizioterapevtom. Pacienti so dobili nekaj splošnih in osnovnih informacij o fizioterapiji, kaj je fizioterapija, na katerih področjih vse deluje in kakšne vrste fizioterapije poznamo. Prav tako so pacienti delili svoje izkušnje s fizioterapijo in obravnavami, ki so jih že bili deležni, ter kaj za njih pomeni oz. predstavlja fizioterapija. Sledila je praktična delavnica, kjer so pacienti pod vodstvom fizioterapevta izvajali vaje za različne telesne segmente. Za konec je vsak oddelek dobil nalogo za izdelavo plakata z 10 vajami za posamezne dele telesa (slike in opisi vaj), s splošnimi dejstvi o fizioterapiji, predstavljenimi s strani fizioterapevta in svojimi interpretacijami fizioterapije. Plakate smo skupaj obesili v telovadnico, kjer imajo pacienti tako vedno na voljo nekaj idej in navodila za pravilno izvajanje vaj. Pacienti so se na celoten projekt odzvali zelo pozitivno in so v celotnem časovnem obdobju aktivno sodelovali.


Obvestilo za paciente

Spoštovani,

zaradi posledic včerajšnjega neurja danes, 21. 7. 2023, delo v specialističnih ambulantah v Psihiatrični bolnišnici Vojnik ni mogoče.

Hvala za razumevanje.

Strokovna direktorica Anja CVIKL PLANKO, dr. med., spec. psih.

 


14. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

V sredo, 12. 7. 2023, je potekala 14. redna seja Sveta zavoda. Člani so se seznanili s Poročilom o izvajanju zdravstvenih storitev v obdobju od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023 vključno z analizo skrajšanja čakalnih dob v primerjavi s sprejetim akcijskim načrtom. Seznanili so se tudi s Končnim poročilom o izvedeni notranji reviziji gospodarnosti poslovanja v Psihiatrični bolnišnici Vojnik v letu 2022 in s končnim poročilom o izvedeni notranji reviziji izkoriščenosti zmogljivosti (prostorov, opreme in kadrov) v PB Vojnik v letu 2022.


13. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

Včeraj, 10. 5. 2023, je potekala 13. redna seja Sveta zavoda, na kateri so se člani seznanili s Poročilom o izvajanju zdravstvenih storitev in s Poročilom o čakalnih dobah. Seznanili so se tudi s končnim poročilom o izvedeni notranji reviziji upravljanja čakalnih seznamov in čakalnih dob.

Člani Sveta zavoda so sprejeli Statut bolnišnice in potrdili noveliran Zahtevek za investicijska vlaganja v letih 2021 do 2031.

Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik je imenoval v. d. direktorja Albina Apotekarja za čas od 1. 6. 2023 do zaključka postopka imenovanja novega direktorja/direktorice zavoda oziroma za največ eno leto.


12. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

Včeraj, 9. 3. 2023, je potekala 12. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik. Člani Sveta zavoda so med drugim sprejeli Letno poročilo za 2022 in Program dela in finančni načrt za leto 2023.


11. redna seja Sveta zavoda PB Vojnik

Včeraj, 21. 2. 2023, je potekala 11. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik. Člani so se seznanili s pozitivnim mnenjem revizorjev iz Računskega sodišča RS, ki so pregledali izplačevanje dodatkov zaradi epidemije COVID-19 v naši bolnišnici. Med drugim so se seznanili tudi s končnim poročilom o izvedeni notranji reviziji poslovanja zavoda in o čakalnih dobah.


Srečanje upokojenih sodelavk in sodelavcev naše bolnišnice

V četrtek, 26. januarja 2023, smo po dveh letih, ko se nismo srečali, zaposleni z veseljem spet medse sprejeli naše upokojence. Najprej sta jih pozdravila v. d. direktorja Albin Apotekar in strokovna direktorica Anja Cvikl Planko. Sledil je kratek kulturni program, ko nam je srca ogrela Vesna Sauvage in so nam na dušo popihali Arclinski fantje.Kot se za 30. rojstni dan samostojnega javnega zavoda PB Vojnik spodobi, smo imeli tudi torto, v katero je prvi simbolično zarezal naš dolgoletni direktor Daniel Lajlar. Sledilo je prijetno druženje in kasneje slovo z obljubami, da se drugo leto spet vidimo.


Obiskal nas je Božiček

V Psihiatrični bolnišnici Vojnik želimo pacientom in zaposlenim polepšati dneve in jih obogatiti z vzdušjem, ki ga prinaša veseli december. Zato se je nekaj nadobudnih, igrivih zaposlenih zbralo v Božičkov odbor. Osnovna naloga odbora je bila pričarati nasmeh na obraze otrokom zaposlenih do 10. leta starosti. Veseli smo, da nam je to v sredo, 14. decembra 2022, s skupnimi močni celotne hiše in mnogih zaposlenih v naši ustanovi, tudi uspelo. Pokazali smo, da skupaj zmoremo pripraviti lep dogodek, dokaz za to so vse tiste drobne iskrice v očeh otrok.

 

 


Dan delovne terapije

27. oktobra obeležujemo svetovni dan delovne terapije. Tako v splošni, kot tudi v strokovni javnosti naš poklic še vedno ni poznan tako, kot bi si želeli.

Kdo ste delovni terapevti, kaj počnete? So še vedno pogosta vprašanja, ki jih dobimo, ko povemo kaj smo po poklicu.  Delovni terapevti smo zdravstveni delavci, ki pomagamo posamezniku kljub bolezni živeti samostojno, polno in zadovoljno življenje. Delujemo na vseh področjih človekovega delovanja, tako pri skrbi zase, delu, prostemu času in vključevanju v družbo. In kljub temu, da smo še vedno precej nepoznani, nas poznajo dobro naši uporabniki in to je tudi tisto, kar nam daje zadovoljstvo in veliko šteje.

V Psihiatrični bolnišnici Vojnik smo delovne terapevtke enakovredne članice multidisciplinarnega tima in aktivno sodelujemo v procesu zdravljenja, vključujemo se v večino oddelčnih aktivnosti in vodimo številne svoje aktivnosti.

Cilj delovne terapije v naši bolnišnici je, da se pacienti počutijo dobro v procesu zdravljenja, pomagamo jim pri pridobivanju in ohranjanju spretnosti. Aktivnosti, ki jih izvajajo so smiselne in namenske, zato pozitivno vplivajo na njihovo počutje. Le te omogočajo, da lažje preusmerjajo misli, trenirajo koncentracijo, spomin in pozornost, dobijo občutek, da  kljub bolezni še precej stvari zmorejo in si na ta način postopno gradijo boljšo samopodobo in pridobivajo na samozavesti.

Ker nam je stroka pomembna in imamo radi svoj poklic, ga vsako leto ob Svetovnem dnevu delovne terapije obeležimo na svoj način. Letos smo pacientom ponudili drugačne aktivnosti, takšne, ki jih običajno nimajo na urniku. Pacientke intenzivnega ženskega oddelka so se učile  plesati kavbojski ples, pacienti intenzivnega moškega oddelka pa osnove nordijske hoje. Oddelek B se je vključil v skupino z elementi drama terapije, oddelek C  pa se je preizkusil na plesnih vajah. Oddelek za zdravljenje bolezni odvisnosti se je vključil v delavnico delovne terapije s pomočjo glasbe, Oddelek za gerontopsihiatrijo  pa se je vključil v delavnico sproščanja in zavedanja telesa. Oddelek dnevnega hospitala se je preizkusil v ustvarjalnih delavnicah.   Delovne terapevtke smo bile z izvedbo malo drugačnega dneva zadovoljne, še bolj pa so bili zadovoljni naši pacienti.

 

Urška Pocajt Sumrak

 


« Newer EntriesOlder Entries »