• Views 18277
  • Likes
  • Rating 12345

Obiski v Psihiatrični bolnišnici Vojnik

Spoštovani svojci in drugi obiskovalci pacientov,

obveščamo vas, da je preklicana prepoved obiskov pacientov v Psihiatrični bolnišnici Vojnik.

Za obisk se ni potrebno predhodno najaviti. Obiski potekajo v parku. Čas obiskov je prilagojen programu, ki poteka na posameznem oddelku. Obiskovalec mora biti zdrav, upoštevati mora navodila zdravstvenega osebja.

Vljudno vabljeni.

v.d. strokovnega direktorja

Anja Cvikl Planko, dr. med., spec. psih.


8. redna seja Sveta zavoda PB Vojnik

V sredo, 20. 4. 2022, je potekala 8. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik.

Člani Sveta zavoda so ugotovili, da nihče od obeh kandidatov, ki sta se na seji predstavila, ni izbran za direktorja/direktorico zavoda.

Zaradi neuspešnega razpisa za direktorja Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik ponovi razpis za prosto delovno mesto direktorja zavoda za naslednje štiriletno mandatno obdobje. Razpis bo objavljen 6. 5. 2022 v Uradnem listu Republike Slovenije, v prostorih in na spletnih straneh Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije, v časniku Delo in na spletni strani Psihiatrične bolnišnice Vojnik.

 


Potek obiskov v Psihiatrični bolnišnici Vojnik od 1. 4. 2022 do preklica

Spoštovani svojci in drugi obiskovalci pacientov,

obveščamo vas, da je s 1. 4. 2022 preklicana prepoved obiskov pacientov v Psihiatrični bolnišnici Vojnik.

Obiskovalci se predhodno najavijo na oddelku po telefonu, kjer dobijo termin za obisk pacienta in ostala navodila. Pacienta lahko obišče ena zdrava oseba za 30 minut dnevno. Obiskovalec mora biti zdrav, ob prihodu si mora razkužiti roke in izpolniti epidemiološki vprašalnik, ves čas obiska mora imeti masko, ki pokriva nos in usta, vzdrževati mora 1,5 m razdalje, upoštevati mora navodila zdravstvenega osebja.

Prinašanje hrane je omejeno samo na živila, ki jih ni potrebno hraniti v hladilniku in ki so količinsko primerna za enega pacienta.

Obiskovalci se morajo držati navodil zdravstvenega osebja na oddelku, ki urejajo obiske. V primeru, da se obiskovalci ne držijo navodil, ki jih dobijo, se bodo obiski izvajali pod nadzorom zdravstvenega osebja ali omejili.

Spodaj objavljeni vprašalnik si lahko obiskovalci natisnejo in izpolnijo doma in s tem skrajšajo čas vstopa skozi info kontrolno točko.

Vprašalnik za preverjanje zdravstvenega stanja pacientov svojcev pacientov in obiskovalcev PBV

Vljudno vabljeni

v.d. strokovnega direktorja

Anja Cvikl Planko, dr. med., spec. psih.


7. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

V četrtek, 17. 3. 2022, je potekala 7. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik.

Člani so sprejeli Letno poročilo za leto 2021.

Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik razpisuje delovno mesto direktorja zavoda (m/ž) za štiriletno mandatno obdobje. Pogoji za opravljanje dela: najmanj univerzitetna izobrazba,najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljavskimi znanji,predložitev programa dela in razvoja zavoda za mandatno obdobje. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi s polnim delovnim časom za 40 ur na teden.


Prireditev ob dnevu žena “KO GOVORIJO ČRTE, BARVE IN DREVESA”

V Psihiatrični bolnišnici Vojnik je 8. marca, ob dnevu žena, potekala prireditev KO GOVORIJO ČRTE, BARVE IN DREVESA.

V uvodnem nagovoru je direktor Marjan Javornik pozdravil prisotne in izrazil ponos, da naša bolnišnica premore vse vrste umetnikov. Povedal je, da nam moč in posebnost daje tudi sposobnost, da se znamo pošalit na lasten račun.

V nadaljevanju je Mariu Dremšku, pomočniku direktorja za področje zdravstvene nege, podelil spominski znak za požrtvovalnost v boju proti COVID-19 Vlade Republike Slovenije. Druga prejemnica tega priznanja, psihiatrinja Valentina Winkler Skaza, je bila odsotna.

Psihiatrinja Metoda Vidmar Vengust je predstavila svoj nedavno izdan knjižnji prvenec Drevesa govorijo. V pogovoru z v. d. strokovnega direktorja Anjo Cvikl Planko nam je avtorica povedala nekaj o nastajanju knjige in na koncu prebrala še kratek odlomek.

Na kocu se je zgodila še razstava, ki smo jo zaposleni že nekaj časa nestrpno pričakovali. Umetnika Urška Poček in Bori Zupančič sta nas popeljala skozi njuno likovno ustvarjanje z naslovom Črte in barve govorijo.

Urškine karikature so ustvarjene na podlagi hudomušnih zgodbic iz interierjev vojniške psihiatrije. Sleherna karikatura ima svojo zgodbo, ki jo je ob ogledu razstave avtorica z veseljem podelila z nami.

Borijeve kontraparalelne karikature se po njegovem mnenju dotikajo kulturno-političnih eksterierjev iz splošne psihiatrije našega sveta. Pravi, da lahko, da se moti. Rešuje ga to, da je v Psihiatrični bolnišnici Vojnik.

Dogodek je povezovala Petra Lajlar, delovna terapevtka, ki je skupaj s svojimi kolegicami in kolegi poskrbela za lepo izpeljano prireditev.

Razstava karikatur bo na ogled tudi v prihodnje, vendar je zaradi trenutnih okoliščin le interne narave.


6. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

Včeraj, 17. 2. 2022, je potekala 6. redna seja Sveta zavoda. Člani so soglasno sprejeli Program dela in finančni načrt za leto 2022. V nadaljevanju seje so potrdili Dokument identifikacije investicijskega projekta Novogradnje objekta PB Vojnik, se seznanili s poročilom o opravljeni notranji reviziji (pregled nad izplačili dodatkov, povezanih s COVID-19) in sprejeli Načrt izvajanja notranje revizije za leto 2022.


Napoved stavke v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva s pričetkom 16. 2. 2022

Spoštovani,

tudi v Psihiatrični bolnici Vojnik se bo izvedla stavka, kot so jo napovedali reprezentativni sindikati, ki delujejo v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva,  skladno z določbo 8. člena Zakona o stavki (Uradni list SFRJ, št. 23/91).

Stavka se bo pričela v sredo, 16. 2. 2022 ob 7. uri, ter bo trajala do 22. ure, v skladu s sprejetimi sklepi in stavkovnimi pravili.

V skladu z Zakonom o stavki bomo v času stavke, ki bo potekala na delovnih mestih, zagotovili minimum delovnega procesa. Zagotovljena bo nujna medicinska pomoč.

S spoštovanjem.

 

Anja Cvikl Planko, dr. med., spec. psih.

v.d. strokovnega direktorja


Namera o prodaji nepremičnin

Psihiatrična bolnišnica Vojnik v okviru urejanje geodetskih meja ob zahodnem delu kompleksa PB Vojnik ponuja v odkup tri parcele, ki so nekoč predstavljale mejni jarek bivših kmetijskih zemljišč. Nahajajo se znotraj ograjenega območja gospodarske cone VIP Caffe – Ovtar. Prilagamo dokumentacijo v zvezi z možnostjo odkupa.

NAMERA O PRODAJI NEPREMIČNIN

Povabilo k oddaji ponudbe za nakup nepremičnin_PRILOGA 1

Ponudba za nakup nepremičnin_PRILOGA 2


Popolna prepoved obiskov od 5. 11. 2021 do preklica

Spoštovani svojci in drugi obiskovalci pacientov,

 obveščamo vas, da zaradi preventivnih ukrepov od 5. 11. 2021 do preklica velja popolna prepoved obiskov na vseh oddelkih PB Vojnik.

 Hvala za razumevanje.

V. d. strokovnega direktorja Anja Cvikl Planko, dr. med., spec. psih.


5. redna seja Sveta zavoda PB Vojnik

Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik je včeraj, 29. 9. 2021, imenoval Anjo CVIKL PLANKO, dr. med., spec. psih., za v. d. strokovnega direktorja zavoda za obdobje od 10. 10. 2021 do 9. 10. 2022. Člani Sveta zavoda so na 5. redni seji sprejeli tudi noveliran načrt pripravljenosti na epidemijo in se seznanili s Strokovnim poročilom Psihiatrične bolnišnice Vojnik za leto 2020.

 


« Newer EntriesOlder Entries »