Svetovni dan fizioterapije

  • Views 410
  • Likes
  • Rating 12345

SVETOVNI DAN FIZIOTERAPIJE

8. SEPTEMBER

Svetovni dan fizioterapije, znak enotnosti in solidarnosti do poklica, vsako leto obeležujemo 8. septembra. Predstavlja priložnost, da tako laična kot strokovna javnost bolje spozna poklic fizioterapevta.

Fizioterapija je zdravstvena stroka, ki sodi v vejo fizikalne medicine in rehabilitacije in je sestavni del zdravstvene oskrbe na vseh področjih zdravstvenega varstva, kot so promocija in varovanje zdravja, preventiva, zdravljenje, habilitacija in rehabilitacija. Prav tako upošteva telesne, psihološke, čustvene in socialne dejavnike. Fizioterapevti skušajo posamezniku povrniti osnovne gibalne funkcije po poškodbah in obolenjih, vzdrževati in izboljšati telesno zdravje, spodbujati gibalne, senzorne in motorične sposobnosti pri posameznikih.

V PB Vojnik smo svetovni dan fizioterapije obeležili skupaj z vsemi pacienti. Vsak oddelek posebej je preživel 1 uro skupaj s fizioterapevtom. Pacienti so dobili nekaj splošnih in osnovnih informacij o fizioterapiji, kaj je fizioterapija, na katerih področjih vse deluje in kakšne vrste fizioterapije poznamo. Prav tako so pacienti delili svoje izkušnje s fizioterapijo in obravnavami, ki so jih že bili deležni, ter kaj za njih pomeni oz. predstavlja fizioterapija. Sledila je praktična delavnica, kjer so pacienti pod vodstvom fizioterapevta izvajali vaje za različne telesne segmente. Za konec je vsak oddelek dobil nalogo za izdelavo plakata z 10 vajami za posamezne dele telesa (slike in opisi vaj), s splošnimi dejstvi o fizioterapiji, predstavljenimi s strani fizioterapevta in svojimi interpretacijami fizioterapije. Plakate smo skupaj obesili v telovadnico, kjer imajo pacienti tako vedno na voljo nekaj idej in navodila za pravilno izvajanje vaj. Pacienti so se na celoten projekt odzvali zelo pozitivno in so v celotnem časovnem obdobju aktivno sodelovali.

0