Dan delovne terapije

  • Views 566
  • Likes
  • Rating 12345

27. oktobra obeležujemo svetovni dan delovne terapije. Tako v splošni, kot tudi v strokovni javnosti naš poklic še vedno ni poznan tako, kot bi si želeli.

Kdo ste delovni terapevti, kaj počnete? So še vedno pogosta vprašanja, ki jih dobimo, ko povemo kaj smo po poklicu.  Delovni terapevti smo zdravstveni delavci, ki pomagamo posamezniku kljub bolezni živeti samostojno, polno in zadovoljno življenje. Delujemo na vseh področjih človekovega delovanja, tako pri skrbi zase, delu, prostemu času in vključevanju v družbo. In kljub temu, da smo še vedno precej nepoznani, nas poznajo dobro naši uporabniki in to je tudi tisto, kar nam daje zadovoljstvo in veliko šteje.

V Psihiatrični bolnišnici Vojnik smo delovne terapevtke enakovredne članice multidisciplinarnega tima in aktivno sodelujemo v procesu zdravljenja, vključujemo se v večino oddelčnih aktivnosti in vodimo številne svoje aktivnosti.

Cilj delovne terapije v naši bolnišnici je, da se pacienti počutijo dobro v procesu zdravljenja, pomagamo jim pri pridobivanju in ohranjanju spretnosti. Aktivnosti, ki jih izvajajo so smiselne in namenske, zato pozitivno vplivajo na njihovo počutje. Le te omogočajo, da lažje preusmerjajo misli, trenirajo koncentracijo, spomin in pozornost, dobijo občutek, da  kljub bolezni še precej stvari zmorejo in si na ta način postopno gradijo boljšo samopodobo in pridobivajo na samozavesti.

Ker nam je stroka pomembna in imamo radi svoj poklic, ga vsako leto ob Svetovnem dnevu delovne terapije obeležimo na svoj način. Letos smo pacientom ponudili drugačne aktivnosti, takšne, ki jih običajno nimajo na urniku. Pacientke intenzivnega ženskega oddelka so se učile  plesati kavbojski ples, pacienti intenzivnega moškega oddelka pa osnove nordijske hoje. Oddelek B se je vključil v skupino z elementi drama terapije, oddelek C  pa se je preizkusil na plesnih vajah. Oddelek za zdravljenje bolezni odvisnosti se je vključil v delavnico delovne terapije s pomočjo glasbe, Oddelek za gerontopsihiatrijo  pa se je vključil v delavnico sproščanja in zavedanja telesa. Oddelek dnevnega hospitala se je preizkusil v ustvarjalnih delavnicah.   Delovne terapevtke smo bile z izvedbo malo drugačnega dneva zadovoljne, še bolj pa so bili zadovoljni naši pacienti.

 

Urška Pocajt Sumrak

 

0