Konstitutivna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

  • Views 463
  • Likes
  • Rating 12345

Danes, 11. 1. 2024, je v Psihiatrični bolnišnici Vojnik potekala konstitutivna seja Sveta zavoda. Za predsednika Sveta zavoda je bil s strani članov imenovan Simon Zore, predstavnik ustanovitelja, za namestnico predsednika pa Urška Poček, predstavnica zaposlenih.Ostali člani Sveta zavoda so: Albina Benko, predstavnica ustanovitelja, Žiga Barbarič, predstavnik ustanovitelja, Zdenka Ploj, predstavnica ustanovitelja, danes odsotna mag. Jožefa Berghaus, predstavnica zavarovancev, Matejka Štravs, predstavnica uporabnikov.

Novoimenovani člani Sveta zavoda PB Vojnik so na seji obravnavali Poročilo o čakalnih dobah na dan 31. 12. 2023 in Načrt izvajanja notranje revizije za leto 2024. Z vodstvom in strokovnimi sodelavci bolnišnice so dogovorili okvirni načrt aktivnosti za čim bolj uspešno in tekoče delo.

0