2. redna seja Sveta zavoda PB Vojnik

  • Views 239
  • Likes
  • Rating 12345

Danes, 4. 3. 2024, so se člani Sveta zavoda med drugim seznanili tudi z vsebino in nato sprejeli dva pomembna dokumenta za Psihiatrično bolnišnico Vojnik in sicer Letno poročilo za leto 2023 in Program dela in finančni načrt za leto 2024.

 

0